L4 jako pomysł na urlop? – to się nie opłaca

L4 jako pomysł na urlop? – to się nie opłaca

  Pomimo dużej świadomości Polaków, wciąż powszechnym zjawiskiem jest naciąganie rzeczywistości – mowa oczywiście o zasiłku chorobowym, który jest pobierany w sposób bezprawny. Kto zatem ma prawo skonfrontować dokumentację medyczną z rzeczywistością? Podmiotów jest kilka, bowiem oprócz pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawo zezwala na przeprowadzenie kontroli bezpośrednio pracodawcy – koniecznym do tego warunkiem jest zatrudnianie minimum dwudziestu osób i posiadanie zdolności do wypłacania środków pieniężnych z tytułu zwolnienia chorobowego. Trzecim podmiotem – w drodze wyjątku są pracodawcy, którzy z własnych środków pokrywają koszty zwolnienia. Co ważne – osoby uprawnione do…

Więcej...

Zasiłek rehabilitacyjny

Zasiłek rehabilitacyjny

Wypadki się zdarzają. Czasami do wyleczenia ich skutków nie wystarczy okres, na który pracownik otrzyma zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, a przecież za coś trzeba żyć i prowadzić często drogą rekonwalescencję. Wtedy warto ubiegać się o dalsze świadczenia rehabilitacyjne. Zasiłek pobierany z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje osobom, które w trakcie wykonywania obowiązków służbowych uległy wypadkowi i są niezdolne do dalszego wykonywania pracy. Jeśli  zasiłek ten uległ wyczerpaniu , a kontynuowanie leczenia jest niezbędne do odzyskania zdolności do pracy, pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne trwające nie dłużej niż 12 miesięcy. Jego wysokość zazwyczaj wynosi…

Więcej...

Zatrudnienie absolwenta na praktyki

Zatrudnienie absolwenta na praktyki

O znalezienie pożądanej i przede wszystkim dobrze płatnej pracy zaraz po zakończeniu studiów nie jest łatwo. Dlatego coraz więcej absolwentów decyduje się na podjęcie praktyk dających istotne doświadczenie  Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, a których składek płacić nie musi? Założenia praktyki absolwenckiej zostały zawarte w ustawie z 28 sierpnia 2009 roku, której celem jest ułatwienie absolwentom zdobywanie doświadczenia oraz określenie zasad, na jakich przedsiębiorcy mogą byłych studentów lub uczniów zatrudniać. Przede wszystkim, umowa praktykancka może zostać zawarta z osobą, która ukończyła przynajmniej gimnazjum, ale nie przekroczyła 30. roku życia. Umowę…

Więcej...

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy

Prawo do zasiłku chorobowego Ubezpieczony ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania, który jest zróżnicowany zależnie od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast od dnia 1 stycznia 2009 r. osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, ale tylko wtedy gdy przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej…

Więcej...