Zasiłki pogrzebowe

We wrześniu i październiku 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 62 tys. zasiłków pogrzebowych, co daje o ponad 6 tys. więcej w porównaniu do roku poprzedniego (56 tys.).

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł, choć nie w każdym przypadku. – Jeżeli pogrzeb organizuje członek rodziny, zasiłek przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wysokość poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pogrzeb organizuje ktokolwiek inny np. dom pomocy społecznej, zasiłek jest wypłacany w wysokości poniesionych kosztów związanych z pochówkiem, nie wyższych jednak niż 4 tys. zł – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

W przypadku, gdy klient nie dostarczy do Zakładu aktu zgonu dołączonego do wniosku o zasiłek pogrzebowy, to ZUS samodzielnie pozyska go z Urzędu Stanu Cywilnego. Wszystko by usprawnić i pomóc przy wypełnianiu formalności bliskim w przykrych chwilach.

PIT

Powiązane artykuły