Zasiłek pogrzebowy – czy wzrośnie?

Zasiłek pogrzebowy – czy wzrośnie?

Branża pogrzebowa przyznaje, że ceny pochówku poszły znacznie w górę. Postuluje ona o potrzebę zwiększenia kwoty zasiłku pogrzebowego. Zasiłek w kwocie 4 tys. zł już od dawna nie rekompensuje kosztów ponoszonych przez członków rodziny, organizujących pogrzeb. Na rosnące ceny usług pogrzebowych wskazuje sama branża, która apeluje, by wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłek był adekwatny do ponoszonych wydatków. Polska Izba Branży Pogrzebowej w rozmowie z agencją Newseria apeluje, by rząd podniósł kwotę zasiłku pogrzebowego. – 4 tys. zł wystarcza na wszystkie usługi związane z pochówkiem świadczone przez firmę pogrzebową, ale problem pojawia…

Więcej...

Zasiłki pogrzebowe

Zasiłki pogrzebowe

We wrześniu i październiku 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 62 tys. zasiłków pogrzebowych, co daje o ponad 6 tys. więcej w porównaniu do roku poprzedniego (56 tys.). Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł, choć nie w każdym przypadku. – Jeżeli pogrzeb organizuje członek rodziny, zasiłek przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wysokość poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pogrzeb organizuje ktokolwiek inny np. dom pomocy społecznej, zasiłek jest wypłacany w wysokości poniesionych kosztów związanych z pochówkiem, nie wyższych jednak niż 4 tys. zł – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik…

Więcej...