Tarcza Turystyczna – ustawa antykryzysowa z podpisem Prezydenta

Prezydent podpisał ustawę antykryzysową, której celem jest wsparcie branży turystycznej. Dzięki temu dla przedsiębiorców będzie możliwe skorzystanie z takiej formy pomocy jak kontynuacja zwolnienia ze składek ZUS, czy też z dodatkowego świadczenia postojowego.

 

22 września 2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw. Niektóre z zapisów ustawy obowiązują już od 23 września 2020 roku.

Nowa Tarcza Turystyczna – jakie formy pomocy oferuje?

  1. Wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.
  2. Wprowadzeniu nowego świadczenia postojowego dedykowanego dla branży turystycznej.
  3. Kontynuacji zwolnienia ze składek ZUS.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej lub rozwiązania tej umowy pozostającego w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 – uprawnieniu organizatora turystyki do ubiegania się o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych, wpłaconych przez tego podróżnego na rzecz organizatora turystyki na poczet imprezy turystycznej.
  5. Stworzeniu w Banku Gospodarstwa Krajowego – Turystycznego Funduszu Zwrotów, z którego będą wypłacane środki na rzecz podróżnych (w przypadku odmowy przyjęcia vouchera).
  6. Utworzeniu Funduszu Pomocowego w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, z którego będą realizowane wypłaty na zwrot kosztów podróżnym, w związku z odwołaniem imprez turystycznych w wyniku COVID-19.

Prawo do skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS oraz ze świadczenia postojowego będzie skierowane głównie do firm turystycznych, głównie chodzi o firmy m.in.: działalność kulturalną i artystyczną, agentów turystycznych, przewoźników autokarowych, pilotów oraz przewodników turystycznych.

PIT

Powiązane artykuły