Nowe progi dodatkowych dochodów dla dodatkowo dorabiających emerytów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył nowe progi dodatkowych przychodów dla pracujących emerytów/rencistów. Nowe progi obowiązują od września 2020 roku. ZUS zakłada, że przychód w wysokości 3517 zł brutto nie spowoduje zmniejszenia wypłacanego świadczenia. Kwota 3517 zł brutto, to bezpieczna granica dla osób, które wcześniej przeszły na emeryturę.

Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim mówi: “Progi w osiąganiu dodatkowych dochodów nie dotyczą osób, które przeszły na emeryturę po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego tj. dla kobiet 60 lat i 65 dla mężczyzn”.

Dość istotna dla aktywnych zawodowo wcześniejszych emerytów i rencistów jest informacja o tym, że ZUS może takim osobom pomniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód z dodatkowych źródeł będzie większy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Jak wspomniano wyżej przychód ten od września ustalono na poziomie 3517 zł brutto. Natomiast jeżeli dodatkowe przychody przekroczą 130% przeciętnego wynagrodzenia, ZUS może całkowicie zawiesić wypłacone świadczenie. Tutaj kwota graniczna wynosi 6531,90 zł.

“W ostatnich latach w Polsce wzrósł odsetek pracujących seniorów pobierających emerytury powszechne – dodaje Sebastian Szczurek. W czołówce są województwa mazowieckie i śląskie. Województwo opolskie pod tym względem plasuje się nieco poniżej średniej w kraju (13,1% aktywnych zawodowo emerytów)” – dodaje Sebastian Szczurek”.

PIT

Powiązane artykuły