Kto dziedziczy składki OFE i jak je odzyskać po śmierci osoby ubezpieczonej? Wyjaśniamy.

Kto dziedziczy składki OFE i jak je odzyskać po śmierci osoby ubezpieczonej? Wyjaśniamy.

Gromadzone w OFE środki nie przepadają po śmierci ubezpieczonego, ale wchodzą w skład masy spadkowej lub są dziedziczone przez osoby przez niego wskazane. Sprawdź, kto może dziedziczyć składki OFE i na jakich warunkach można je odzyskać po śmierci osoby ubezpieczonej. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której przyda się wiedza związana z dziedziczeniem wpłaconych składek do OFE (Otwartego Funduszu Emerytalnego). Zdecydowanie warto ją zdobyć, by wiedzieć, jak zgromadzone tam pieniądze odzyskać po zmarłym członku OFE czy też jak mądrze przekazać zgromadzone przez nas środki naszym bliskim. Dlatego…

Więcej...

Termin na rozliczenie z ZUS mija 28 lutego

Termin na rozliczenie z ZUS mija 28 lutego

Osoby, które dorabiają na wcześniejszej emeryturze lub rencie mają obowiązek rozliczenia z ZUS do końca lutego. Oznacza to,  że zostało już zaledwie kilka dni. Kto ma obowiązek złożyć rozliczenie? Osoby na wcześniejszej emeryturze i renciści, którzy pracowali w ostatnim roku, muszą do końca lutego podać informację o poziomie osiągniętych przez nich przychodów. Jeżeli zostanie przekroczony próg 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia za dany kwartał, to świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę tego przekroczenia. Natomiast, jeżeli zostanie przekroczony próg 130 proc., to Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek wstrzymać wypłatę świadczenia. Co ważne, dotyczy…

Więcej...

Polacy coraz więcej wpłacają do IKE i IKZE

Polacy coraz więcej wpłacają do IKE i IKZE

Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego są trzecim, dobrowolnym filarem emerytalnym. W odróżnieniu od ZUS i OFE, które stanowią pierwszy i drugi filar, pieniądze które są gromadzone w IKE oraz IKZE są własnością klientów i mogą one zostać wypłacone w każdej chwili. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane, z których wynika, że Polacy w ubiegłym roku otworzyli prawie 66 tys. nowych IKE, zaś rok wcześniej było ich mniej niż 47 tys. Oszczędności, które zostały zgromadzony na IKE wzrosły z 5 mld do 5,7 mld. Na koniec grudnia uprawnione podmioty…

Więcej...

Do kiedy należy płacić składki ZUS?

Do kiedy należy płacić składki ZUS?

Podobnie jak urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa według przepisów, które jednoznacznie regulują okresy, w których należy opłacić składki. Dzień miesiąca, do którego należy uiścić kwotę za ubezpieczenie, zależny jest od kilku czynników. Artykuł 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, reguluje dokładnie kwestie terminów, w których należy zapłacić składki. W tym samym czasie, oprócz opłat, płatnik zobowiązany jest przesłać deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne. Szczegóły poniżej: do 10. dnia następnego miesiąca – składkę opłacają tylko osoby fizyczne, które opłacają składki wyłącznie za siebie. Przykładowo: za miesiąc luty, ubezpieczony będzie…

Więcej...

OFE: czy Polacy mieli za mało informacji?

OFE: czy Polacy mieli za mało informacji?

TNS Polska na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych zbadała opinie członków OFE na temat dostępności do informacji ułatwiających wybór pomiędzy funduszem, a ZUS. Okazuje się, że niejasny zakaz reklamy wprowadzony przez rząd w dużej mierze ten wybór utrudnił. Kiepska kampania informacyjna W wyniku wprowadzenia zakazu reklamy OFE, który mógł dotyczyć równie dobrze zwykłej informacji, fundusze w obawie przed karą ograniczyły kontakt ze swoimi dotychczasowymi członkami. Co prawda rząd obiecywał przeprowadzenie kampanii informacyjnej mającej pomóc w wyborze pomiędzy dalszym odprowadzaniem części składek do OFE, a wpłacaniu jej całości do ZUS, ale…

Więcej...

Nie czekaj na emeryturę z ZUSu – zapewnij ją sobie sam

Nie czekaj na emeryturę z ZUSu – zapewnij ją sobie sam

Wysoka emerytura z ZUSu to mrzonki, w które chyba już nikt z nas nie wierzy. Eksperci szacują, że wyniesie ona jedynie od 35 do 45% naszych obecnych zarobków. Jak zniesie to domowy budżet? Jak w ogóle możliwe będzie godne życie na dotychczasowym poziomie? Twoja przyszła emerytura jednak nie musi tak wyglądać. Jeśli już dziś uświadomisz sobie, że czas wziąć sprawy we własne ręce, masz szansę sam zbudować sobie niemały kapitał na godne życie po zakończeniu pracy. Już nawet małe kwoty odkładane miesięcznie mogą zdziałać cuda. Nie odkładaj jednak do tak…

Więcej...

Czy emerytura pomostowa jest dla Ciebie?

Czy emerytura pomostowa jest dla Ciebie?

Sześć lat temu mocą ustawy z 19 grudnia powstały tzw. emerytury pomostowe. Jednak aby ją otrzymać należy spełnić określone warunki, jakie? Emerytury pomostowe przysługują osobom, które pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały obowiązki służbowe o szczególnym charakterze. Ustawodawca ma tutaj na myśli stanowiska o podwyższonej szkodliwości dla zdrowia i o wyższej uciążliwości. W ustawie czytamy także, iż o emeryturę pomostową może ubiegać się pracownik, którego zatrudnienie wiązało się z wysoką sprawnością psychofizyczną ze względu na zagrożenie życia własnego bądź innych osób. Do pracowników mających szansę na emeryturę pomostową zalicza się…

Więcej...

Jakie składki przy zatrudnianiu emeryta lub rencisty?

Jakie składki przy zatrudnianiu emeryta lub rencisty?

Często zdarza się, iż emeryci i renciści nie są zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej i szukają dodatkowego zatrudnienia, które pozwoli im na wygodniejsze życie. Jednak nie zawsze pracodawca musi opłacać obowiązkowe składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Wszystko zależy od rodzaju umowy pomiędzy stronami. Jak nie trudno się domyślić, w najwygodniejszej sytuacji stawia emerytów i rencistów zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pracodawca obligatoryjnie opłaca zarówno składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, chorobowe, rentowe, wypadkowe) oraz zdrowotne. Wiąże się to rzecz jasna z „robotą papierkową”, bowiem na zgłoszenie pracownika do ZUS…

Więcej...

Emerytura w ZUS

Emerytura w ZUS

Gwarancją przyszłości i spokojnej starości jest emerytura. Aby nic nie zakłóciło spokoju, gdy skończy się kariera zawodowa, już teraz należy zadbać o swoje interesy. Co zrobić aby w przyszłości dostawać jak największą emeryturę? Reforma emerytalna kojarzy się z obawami o przyszłość. Przed przejściem na emeryturę wszyscy, którzy pracowali przed 1999r. powinni wystąpić do ZUS o wyliczenie kapitału początkowego. Warto to zrobić, gdyż brak kapitału początkowego może zmniejszyć wysokość świadczenia emerytalnego nawet o połowę. Aby uzyskać wyliczenie wysokości kapitału początkowego należy dostarczyć do ZUS-u oryginały świadectw pracy i informacje o zarobkach…

Więcej...