Wszystko co musisz wiedzieć o wynagrodzeniu za czas choroby i zasiłku chorobowym

Osoby, które trafiły na kwarantannę uprawnione są do otrzymania wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego. ZUS stale przypomina o tym fakcie osobom skierowanym na izolację przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę lub zasiłek chorobowy obowiązuje osoby, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak już wiadomo, od końca października funkcjonuje system, zawierający wszelkie informacje o objęciu danej osoby kwarantanną lub izolacją domową. Dane w systemie Centrum e-Zdrowia obowiązują osoby, których kwarantanna trwała od 22 października lub rozpoczęła się dopiero się po tym dniu. ZUS podaje do ogólnej wiadomości: ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również ubezpieczony”. Informacje dostępne są w zakładce “Kwarantanna, izolacja domowa” na portalu PUE ZUS, jednak zakłada jest widoczna tylko dla osób objętych kwarantanną lub izolacją.

„Jeśli zdarzy się, że osoba ubezpieczona przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, a na profilu pracodawcy na PUE ZUS, nie będą widoczne odpowiednie dane o jej sytuacji, to osoba ta w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, powinna złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie. W oświadczeniu powinna potwierdzić, że odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych” – informuje ZUS w wywiadzie dla tvn24.pl.

Oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń. Cały system jest dużym ułatwieniem – osoba skierowana na kwarantannę lub izolację domowa nie musi dostarczać papierowej wersji decyzji sanepidu do swojego pracodawcy lub danego oddziału ZUS-u.

Oświadczenie takie musi zawierać m.in.: imię i nazwisko ubezpieczonego, numer PESEL, informację o dniu rozpoczęcia kwarantanny i jej zakończenia, dane o współmieszkańcach gospodarstwa domowego oraz podpisu ubezpieczonego.

Należy pamiętać, że od dnia 3 listopada osoba, która mieszka lub prowadzi gospodarstwo domowe z osobą zakażoną, z góry narzucony ma obowiązek poddania się kwarantannie.

PIT

Powiązane artykuły