L4 jako pomysł na urlop? To się nie opłaca

 

Pomimo dużej świadomości Polaków, wciąż powszechnym zjawiskiem jest naciąganie rzeczywistości – mowa oczywiście o zasiłku chorobowym, który jest pobierany w sposób bezprawny. Kto zatem ma prawo skonfrontować dokumentację medyczną z rzeczywistością?

Podmiotów jest kilka, bowiem oprócz pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawo zezwala na przeprowadzenie kontroli bezpośrednio pracodawcy – koniecznym do tego warunkiem jest zatrudnianie minimum dwudziestu osób i posiadanie zdolności do wypłacania środków pieniężnych z tytułu zwolnienia chorobowego. Trzecim podmiotem – w drodze wyjątku są pracodawcy, którzy z własnych środków pokrywają koszty zwolnienia. Co ważne – osoby uprawnione do przeprowadzenia kontroli nie mają obowiązku informować o jej terminie pracownika, który nie pojawia się w pracy.

W jakim celu przeprowadza się wspomniane kontrole?

Przede wszystkim w ciągu ostatnich lat odnotowano nasilenie się korzystania z L4 niezgodnie z jego przeznaczeniem. Powszechnym jest fakt, gdy osoba, która powinna zostać w domu wykonuje pracę zarobkową dla innego przedsiębiorcy pobierając przy tym wynagrodzenie z tytułu ubezpieczeń społecznych. Bez znaczenia pozostaje też rodzaj umowy na podstawie której zawarty jest stosunek pracy – dotyczy to przede wszystkim osób posiadających umowę o pracę i ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz osób zatrudnionych na warunkach umowy zlecenie. Ważnym jest też podanie aktualnego miejsca zamieszkania – nawet jeśli różni się ono od miejsca, które podane jest w umowie o pracę. Ma to na tyle istotny charakter, że w przypadku, gdy organ postanowi przeprowadzić inspekcję w miejscu zamieszkania i nie zastanie osoby chorej, wówczas zwolnienie lekarskie uznaje się za bezzasadne. Wszystko oczywiście w granicach rozsądku – nie oznacza to, że pracownik nie może opuszczać swojego mieszkania. Jeśli potrafi wykazać, że w czasie kontroli był na wizycie lekarskiej lub w aptece, wtedy nie powoduje to żadnych skutków prawnych.

Co w przypadku naruszenia warunków zwolnienia?

Osoba, która pobiera zasiłek z tytułu zwolnienia lekarskiego winna jest zwrócić otrzymane środki pieniężne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych decydując się na cofnięcie zwolnienia lekarskiego może na wniosek pracodawcy sporządzić szczegółowy raport, który zawiera wszystkie informacje związane z postępowaniem. Warto zatem być uczciwym względem swojego pracodawcy

PIT

Powiązane artykuły