Zasiłek pielęgnacyjny – kto może na niego liczyć?

Prawo do emerytury lub renty nie jest przesłanką wykluczającą możliwości do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Jednak nie wszystkie osoby na emeryturze mogą liczyć na jego otrzymanie.

Duża liczba ludzi, w tym głównie matek, które w latach 90. skorzystały z przepisów pozwalających przejść na wcześniejszą emeryturę w celu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, stara się dodatkowo o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Nieoczekiwanie jednak coraz więcej wyroków nie do końca zgadza się z wyżej wspomnianą wykładnią przepisów i nie pozwala na przyznanie świadczenia ze względu na wiek.

Dotąd sądy uznawały, że opiekun ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości pomniejszonej o emeryturę lub może dokonać wyboru pomiędzy bardziej korzystną dla niego formą pomocy. W większości przypadków prowadziło, to do zawieszenia emerytury, ponieważ kwota zasiłku pielęgnacyjnego często jest wyższa od kwoty emerytury wypłacanej przez ZUS. Warto zaznaczyć, że jednym z warunków otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego jest niepodejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia lub wykonywanej innej pracy zarobkowej z powodu zajmowania się członkiem rodziny. Związek między powstrzymywaniem się od aktywności zawodowej a sprawowaną opieką powinien być ścisły i bezpośredni. Jednak WSA w Gliwicach unieważnił wniosek o świadczenie 74-letniej kobiety z racji wieku, ponieważ nie może być ona zaliczona do kręgu osób, które rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia. Opieka nad domownikiem a praca zawodowa to odrębne sprawy. Nie każdy niezależnie od wieku może być osobą aktywną zawodowo. W opinii ekspertów kryterium wieku budzi spore wątpliwości i jest dyskusyjne, czy nie ma w tym wszystkim charakteru dyskryminującego.

PIT

Powiązane artykuły