Program 500+ nie przynosi zamierzonych korzyści. Czy zostanie usunięty?

urlop rodzicielski

Powstanie programu 500+ miało na celu poprawę demografii poprzez wzrost liczby urodzeń. Nie przynosi on jednak efektów. Według statystyk jest wręcz przeciwnie – dzieci rodzi się coraz mniej.

Wszystkim znany program 500+, który wprowadzony został w 2016 roku miał nieść wsparcie rodzinom, budząc chęć w ludziach do – mówiąc wprost – rodzenia więcej dzieci. Miało to zapobiec zachodzącym od lat zmianom w demografii, które widoczne były poprzez rosnącą liczbę osób starszych w społeczeństwie i coraz mniejszą liczbę osób młodych.

urlop rodzicielski

Choć początkowo po wprowadzeniu programu odnotowano rosnącą liczbę urodzeń, to od początku 2018 roku widać zwrot akcji. Przez ostatnie 9 miesięcy, do września w Polsce urodziło się 362,2 tys. dzieci, co daje najgorszy wynik od 15 lat. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że rząd dokona zmian odnoszących się do przydzielania 500+. Według obywateli naszego kraju po ewentualnych zmianach, program 500+ powinien być przeznaczany tylko dla rodzin, w których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów pracuje. Wielu ludzi uważa, że rozdawanie pieniędzy wszystkim rodzi wiele patologii w społeczeństwie.

Brak spełniających założeń programu nie jest jedynym bodźcem do przeprowadzenia w nim zmian. Dodatkowym impulsem może być kiepska sytuacja finansów publicznych. Sprawy nie ułatwia cała sytuacja spowodowana COVID-19 i obowiązującą pandemią.

PIT

Powiązane artykuły