Wszystko co musisz wiedzieć o wynagrodzeniu za czas choroby i zasiłku chorobowym

Wszystko co musisz wiedzieć o wynagrodzeniu za czas choroby i zasiłku chorobowym

Osoby, które trafiły na kwarantannę uprawnione są do otrzymania wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego. ZUS stale przypomina o tym fakcie osobom skierowanym na izolację przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę lub zasiłek chorobowy obowiązuje osoby, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej. Jak już wiadomo, od końca października funkcjonuje system, zawierający wszelkie informacje o objęciu danej osoby kwarantanną lub izolacją domową. Dane w systemie Centrum e-Zdrowia obowiązują osoby, których kwarantanna trwała od 22 października…

Więcej...

Problemy ZUS-u z e-wizytami

Problemy ZUS-u z e-wizytami

Z względu na obecną sytuację spowodowaną COVID-19, w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa i komfortu, ZUS wprowadził e-wizyty. Klienci Zakładu nie muszą opuszczać domów, by załatwić swoje sprawy. Jest to równie duże udogodnienie dla osób poddanych kwarantannie lub izolacji domowej. Wystarczy kilka kliknięć oraz laptop/smartfon z kamerką i mikrofonem. E-wizyta polega na wideorozmowie z ekspertem ZUS-u, a taką wizytę online można zarezerwować w dogodnym terminie. Skorzystać z takiej e-wizyty można od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-14:30. Przy rezerwacji e-wizyty wybiera się obszar merytoryczny takiej wizyty. Należy wiedzieć, że umówiona wizyta…

Więcej...

Kwarantanna a zasiłek chorobowy

Kwarantanna a zasiłek chorobowy

Od teraz wszyscy pracodawcy i pracownicy mają łatwiejszy dostęp do danych o kwarantannie lub izolacji domowej na PUE ZUS. Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pobiera informacje o osobach skierowanych na kwarantannę lub izolację domową i umieszcza te dane w systemie. Informacje te są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych, a cały system ma skrócić do niego drogę. Od końca października 2020 roku wypłata świadczenia chorobowego osobie znajdującej się na kwarantannie lub izolacji domowej jest możliwa wyłącznie dzięki informacją w systemie Centrum e-Zdrowia. Jak czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: “ZUS…

Więcej...

Program 500+ nie przynosi zamierzonych korzyści. Czy zostanie usunięty?

Program 500+ nie przynosi zamierzonych korzyści. Czy zostanie usunięty?

Powstanie programu 500+ miało na celu poprawę demografii poprzez wzrost liczby urodzeń. Nie przynosi on jednak efektów. Według statystyk jest wręcz przeciwnie – dzieci rodzi się coraz mniej. Wszystkim znany program 500+, który wprowadzony został w 2016 roku miał nieść wsparcie rodzinom, budząc chęć w ludziach do – mówiąc wprost – rodzenia więcej dzieci. Miało to zapobiec zachodzącym od lat zmianom w demografii, które widoczne były poprzez rosnącą liczbę osób starszych w społeczeństwie i coraz mniejszą liczbę osób młodych. Choć początkowo po wprowadzeniu programu odnotowano rosnącą liczbę urodzeń, to od…

Więcej...

Zasiłek pielęgnacyjny – kto może na niego liczyć?

Zasiłek pielęgnacyjny – kto może na niego liczyć?

Prawo do emerytury lub renty nie jest przesłanką wykluczającą możliwości do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Jednak nie wszystkie osoby na emeryturze mogą liczyć na jego otrzymanie. Duża liczba ludzi, w tym głównie matek, które w latach 90. skorzystały z przepisów pozwalających przejść na wcześniejszą emeryturę w celu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, stara się dodatkowo o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Nieoczekiwanie jednak coraz więcej wyroków nie do końca zgadza się z wyżej wspomnianą wykładnią przepisów i nie pozwala na przyznanie świadczenia ze względu na wiek. Dotąd sądy uznawały, że opiekun ma prawo do…

Więcej...

Nowelizacja w sprawie zasiłków macierzyńskich

Nowelizacja w sprawie zasiłków macierzyńskich

W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom spowodowanym koronawirusem i pandemią Sejm uchwalił nowelizację kilku ustaw. Zmianie uległa między innymi zasada ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Dzięki temu podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie będzie uwzględniała zmiany wymiaru czasu pracy. Według Marleny Maląg: “Zasada ta będzie obowiązywała od momentu wejścia w życie poszczególnych przepisów tarcz antykryzysowych, dotyczących możliwości obniżania wymiaru czasu lub wprowadzenia mniej korzystnych zasad wynagradzania. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń już wypłaconych będzie następowało na wniosek świadczeniobiorcy”. Dodatkowo minister rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśla: „Zaproponowane rozwiązanie jest…

Więcej...

Tarcza Turystyczna – ustawa antykryzysowa z podpisem Prezydenta

Tarcza Turystyczna – ustawa antykryzysowa z podpisem Prezydenta

Prezydent podpisał ustawę antykryzysową, której celem jest wsparcie branży turystycznej. Dzięki temu dla przedsiębiorców będzie możliwe skorzystanie z takiej formy pomocy jak kontynuacja zwolnienia ze składek ZUS, czy też z dodatkowego świadczenia postojowego.   22 września 2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw. Niektóre z zapisów ustawy obowiązują już od 23 września 2020 roku. Nowa Tarcza Turystyczna…

Więcej...

Nowe progi dodatkowych dochodów dla dodatkowo dorabiających emerytów

Nowe progi dodatkowych dochodów dla dodatkowo dorabiających emerytów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył nowe progi dodatkowych przychodów dla pracujących emerytów/rencistów. Nowe progi obowiązują od września 2020 roku. ZUS zakłada, że przychód w wysokości 3517 zł brutto nie spowoduje zmniejszenia wypłacanego świadczenia. Kwota 3517 zł brutto, to bezpieczna granica dla osób, które wcześniej przeszły na emeryturę. Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim mówi: “Progi w osiąganiu dodatkowych dochodów nie dotyczą osób, które przeszły na emeryturę po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego tj. dla kobiet 60 lat i 65 dla mężczyzn”. Dość istotna dla aktywnych zawodowo wcześniejszych emerytów i…

Więcej...

Umorzenie składek przez ZUS – prawie 600 mln zł

Umorzenie składek przez ZUS – prawie 600 mln zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na mocy przepisów nowej ustawy umorzył kilkaset milionów składek setkom tysięcy płatników. Przedsiębiorcy mają teraz wybór – mogą wnioskować o zwrot nadpłaty albo przeznaczyć je na poczet przyszłych składek. W związku z pandemią koronawirusa ZUS umorzył składki za kwiecień i maj. Jak skomentowała prof. Gertruda Uścińska: „Zgodnie ze zmianą przepisów, firmy, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek i jednocześnie opłaciły składki albo posiadały nadpłatę, uzyskają pełne zwolnienie”. ZUS 20 września rozpoczął proces tworzenia not umorzeniowych. Prezes ZUS Gertruda Uścińska zapewniła: “Do tej pory procesowi poddano około…

Więcej...