Zwroty nadpłaconych składek przedsiębiorcom przez ZUS

20 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących zwolnienia z ZUS, zaczął realizować zwrot nadpłaconych składek. Tego dnia w życie weszły przepisy ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, zawierające nowe rozwiązania dotyczące zwolnienia ze składek ZUS. Zgodnie z tym przedsiębiorcom, którzy posiadali na koncie płatnika nadpłatę składek, będzie przysługiwało prawo do zwolnienia z ZUS. Zmiana ta obejmuje przedsiębiorców, którzy wciąż czekają na decyzję z ZUS, jak i tych przedsiębiorców, których wniosek został rozpatrzony negatywnie.

W przypadku przedsiębiorców, których wniosek został rozpatrzony negatywnie ZUS z urzędu ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożonych do dnia 30 czerwca, bez konieczności wypełniania dodatkowego druku. Nie ma więc takiej konieczności, by przedsiębiorcy musieli składać wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W kwestii ubiegania się o zwrot nadpłaconych składek, cała nadpłacona kwota ZUS może zostać zgodnie z wolą płatnika zwrócona na jego konto lub też może zostać przekazana na poczet przyszłych należności. Przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem zwrotu nadpłaty muszą zawnioskować o ten zwrot. Wniosek EZS-P można złożyć po zalogowaniu w platformie PUE.

 

 

PIT

Powiązane artykuły