ZUS przyznaje bonus za wiek

Każdego roku w Polsce wzrasta liczba osób, które ukończyły 100 lat. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje, że ZUS wypłaca świadczenia honorowe dla 2,2 tys. stulatków, co jest o 200 więcej niż jeszcze w 2018 roku.

Wysokość takiego świadczenia honorowego jest różna i zależy m.in. od kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Wysokość ta stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Poza tym wysokość świadczenia jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego.

Od 1 marca br. wysokość świadczenia wynosi 4 294 zł, rok wcześniej było to 3 731 zł, a dwa lata temu – 3 536 zł.

Takie świadczenie honorowe obejmuje wszystkie osoby, które ukończyły 100 lat, niezależnie od tego czy otrzymują już one emeryturę/rentę i przyznawane jest z urzędu tym, którzy pracowali.

Osoby, które wcześniej nie pobierały emerytury bądź renty, ponieważ nie pracowały i przykładowo zajmowały się domem, powinny złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć do niego dokument potwierdzający datę urodzenia. Może tego dokonać również członek rodziny w imieniu seniora.

W tym roku ZUS przyznał 980 świadczeń honorowych dla stulatków, czyli o 123 więcej niż jeszcze w 2018 roku. Z kolei według prognoz analityków, liczba stulatków będzie stale rosła i w 2040 roku wyniesie ona ponad 20 tys.

PIT

Powiązane artykuły