ZUS Tarnobrzeg

ZUS Tarnobrzeg

Adres do ZUS w Tarnobrzegu

39-400 Tarnobrzeg
ul. Sienkiewicza 145 d

Telefony ZUS Tarnobrzeg :

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: 
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

ZUS Tarnobrzeg swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców miasta Tarnobrzeg oraz gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów i Nowa Dęba. Kierownik Inspektoratu lub wyznaczony przez niego Zastępca Kierownika Inspektoratu w sprawie skarg i wniosków, przyjmuje klientów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-10.00. Inspektorat ZUS w Tarnobrzegu  podlega pod oddział  ZUS w Rzeszowie

ZUS Tarnobrzeg
ZUS w Tarnobrzegu

Forum na temat ZUS w Tarnobrzegu
[bbp-single-forum id=4775]

Dokumenty do wypłaty zasiłku w ZUS Tarnobrzeg

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego w ZUS Tarnobrzeg są wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 ), oraz adekwatnie :  skrócony odpis aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, oraz oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – wówczas kopie tych rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem, dodatkowo dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane). Należy również przygotować zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.
Tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy do ZUS w Tarnobrzegu jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

PIT

Powiązane artykuły