ZUS Sanok

ZUS Sanok

Adres ZUS w Sanoku

38-500 Sanok
ul. Konarskiego 20

Telefony do ZUS Sanok

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: 
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

Inspektorat ZUS Sanok świadczeniami obejmuje zamieszkałych na terenie miasta Sanok a także gmin : Baligród, Besko, Bukowsko, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Zagórz oraz Zarszyn. Kierownik Inspektoratu ZUS w Sanoku przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Inspektorat ZUS Sanok  podlega pod Oddział  ZUS w Jaśle

ZUS Sanok
ZUS w Sanoku

Forum na temat ZUS w Sanoku
[bbp-single-forum id=4770]

Umorzenie należności z tytułu składek ZUS Sanok

Umorzenie to definitywna rezygnacja z możliwości egzekucji należności za nieopłacone składki od podmiotów zobowiązanych do ich regulowania. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publiczno-prawny charakter należności z tytułu składek umorzenie jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem terminowe opłacanie należnych składek jest obowiązkiem płatników ZUS Sanok.

Umorzenie należności z tytułu składek może nastąpić po spełnieniu przesłanek określonych w : ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.), a także w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne(Dz. U. z 2003 r. nr 141, poz. 1365) oraz w ustawie z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. nr 241, poz. 2074 ze zm.).

Z uwagi na obowiązujące przepisy umorzenie może nastąpić w przypadku stwierdzenia całkowitej nieściągalności należności publicznych lub ze względu na ważny interes osoby zobowiązanej w ZUS Sanok.

PIT

Powiązane artykuły