ZUS Słubice

ZUS Słubice

Adres ZUS Słubice

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
69-100 Słubice
ul. Kościuszki 2

Telefon do ZUS w Słubicach

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego:
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy:
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Praca w ZUS

Oferty pracy w ZUS publikowane są na oficjalnej stronie urzędu pod adresem: www.zus.pl/praca

Zasięg terytorialny

Inspektorat ZUS w Słubicach świadczeniami obejmuje zamieszkałych na terenie miasta Krosno a także gmin : Baligród, Besko, Bukowsko, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Zagórz oraz Zarszyn. Kierownik Inspektoratu ZUS Słubice przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Inspektorat ZUS w Słubicach podlega pod Oddział  ZUS w Gorzowie Wielkopolskim

ZUS Słubice
ZUS Słubicach
Forum na temat ZUS w Słubicach
[bbp-single-forum id=4703]

Pomoc Publiczna w ZUS Słubice

Kwestie dotyczące pomocy publicznej uregulowane są ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania dot. spraw pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), która odwołuje się bezpośrednio do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz. U. UE C 306 z dnia 17 grudnia 2007 r.) jak również szeregu rozporządzeń Rady i Komisji Unii Europejskiej.

Pomocą publiczną ZUS w Słubicach jest korzyść finansowa udzielana przedsiębiorcy przez państwo lub ze środków państwowych. Może ona przybierać różne formy, przy czym Zakład Ubezpieczeń Społecznych może udzielać pomocy publicznej w formie: rozłożenia na raty należności z tytułu składek, odroczenia terminu płatności składek lub umorzenia należności z tytułu składek.

Wsparcie ze strony ZUS Słubice stanowi pomoc publiczną tylko wtedy, gdy jest udzielane przedsiębiorcy, jednak należy podkreślić, że w prawie wspólnotowym to pojęcie rozumiane jest szeroko i obejmuje każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej i źródeł finansowania. Nie ma przy tym znaczenia, że podmiot nie jest nastawiony na zysk. Zatem również fundacja lub stowarzyszenie może podlegać przepisom o pomocy publicznej – decydujący jest sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy prawa wspólnotowego w zakresie pomocy publicznej odnoszą się również do jednostek sektora publicznego prowadzących działalność gospodarczą.

PIT

Powiązane artykuły