ZUS Krosno

ZUS Krosno

Adres ZUS w Krośnie

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

Telefony do ZUS Krosno

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: 
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

Inspektorat ZUS Krosno świadczeniami obejmuje zamieszkałych na terenie miasta Krosno a także gmin : Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Korczyna jak również Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka oraz Jaśliska. Kierownik Inspektoratu ZUS w Krośnie przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Inspektorat ZUS Krosno  podlega pod Oddział  ZUS w Jaśle

ZUS Krosno
ZUS w Krośnie

Forum na temat ZUS w Krośnie
[bbp-single-forum id=4771]

Zasady emerytury mieszanej w ZUS Krosno

Zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), wysokość tzw. emerytury mieszanej ZUS w Krośnie, wynosi odpowiednio:

a). dla osób, które osiągnęły wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2012:
35 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 (na zasadach dotychczasowych) oraz
65 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26 (na nowych zasadach),
b). dla osób, które osiągnęły wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2013:
20 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 (na zasadach dotychczasowych) oraz
80 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26 (na nowych zasadach).

W powyższy sposób wysokość emerytury obliczana jest osobom, które nie były członkami otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS Krosno, na dochody budżetu państwa oraz do tych ubezpieczonych, którzy nie pobrali emerytury, choćby za 1 miesiąc, na podstawie przepisów art. 46-50, a więc przepisów o tzw. wcześniejszych emeryturach, przyznawanych przed osiągnięciem 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

PIT

Powiązane artykuły