ZUS Stalowa Wola

ZUS Stalowa Wola

Adres do ZUS Stalowa Wola

37-450 Stalowa Wola
ul. Ks. J. Popiełuszki 8

Telefony ZUS w Stalowej Woli

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: 
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

ZUS w Stalowej Woli swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców miasta Stalowa Wola a także gmin: Bojanów, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Zaklików, Zaleszany oraz Harasiuki. Kierownik Inspektoratu lub wyznaczony przez niego Zastępca Kierownika Inspektoratu w sprawie skarg i wniosków, przyjmuje klientów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-10.00. Inspektorat ZUS Stalowa Wola  podlega pod oddział  ZUS w Rzeszowie

ZUS Stalowa Wola
ZUS w Stalowej Woli

Forum na temat ZUS w Stalowa Wola
[bbp-single-forum id=4776]

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku ZUS Stalowa Wola

Prawo do zasiłku pogrzebowego w ZUS Stalowa Wola wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku w ZUS w Stalowej Woli wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dokumentem potwierdzającym te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie Policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.

PIT

Powiązane artykuły