Urlop rodzicielski – jak z niego skorzystać?

urlop rodzicielski

Od 17 czerwca 2013 r. nową ustawą o urlopach związanych z urodzeniem się dziecka, został wprowadzony urlop rodzicielski. Jego wymiar to 26 tygodni przysługujących niezależnie od liczby dzieci, które zostały urodzone przy jednym porodzie. Można z niego skorzystać bezpośrednio po wykorzystaniu przed nim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

urlop rodzicielski

Nowy urlop rodzicielski może zostać wykorzystany w pełnym albo w niepełnym wymiarze, w jednej, dwóch lub trzech częściach. Części urlopu nie muszą być równe, jednak każda z nich musi obejmować minimum 8 tygodni i następować bezpośrednio po części ją poprzedzającej.

Do skorzystania z tego urlopu ma prawo zarówno mama, jak i tata dziecka. To rodzicie dziecka podejmują decyzją czy, a jeśli tak to w jaki sposób urlop zostanie wykorzystany. Przepisy przewidują w tym zakresie wiele możliwości: cały wymiar urlopu albo część może wykorzystać jeden z rodziców, mogą oni podzielić się tym urlopem albo przebywać na nim jednocześnie (z tym, że w tym przypadku może to trwać maksymalnie 13 tygodni).

W trakcie przebywania na urlopie rodzicielskim można pracować u pracodawcy, który tego urlopu udziela w wymiarze nie przekraczającym ½ etatu. Podjęcie pracy możliwe jest na pisemny wniosek, który składa się w tej sprawie do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed jej rozpoczęciem. We wniosku należy wskazać, w jakim wymiarze czasu pracy oraz przez jaki okres zamierza się łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.

Te same zasady korzystania z nowego urlopu rodzicielskiego dotyczą pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie.

PIT

Powiązane artykuły