Zasiłek macierzyński – co trzeba o nim wiedzieć?

zasiłek macierzyński

Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, nowego urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Przysługuje on także w przypadku urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługujących pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i rozpoczął procedurę adopcyjną oraz pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem zawodowej rodziny zastępczej zawodowej. Warunki i zasady przysługiwania tego zasiłku zostały określone w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

zasiłek macierzyński

Zgodnie z ustawą, od dnia 17 czerwca 2013 r., wysokość otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od tego, jaka zostanie wybrana ścieżka uzyskiwania urlopów związanych z urodzeniem się dziecka. Istnieją dwa rozwiązania do wyboru:

  • w sytuacji złożenia, nie później niż 14 dni po porodzie, wniosku do pracodawcy o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a w następnej kolejności – urlopu rodzicielskiego, także w pełnym wymiarze, to przez cały ten okres zasiłek macierzyński wynosił będzie 80% podstawy wymiaru
  • w przypadku gdy wskazany powyżej wniosek nie zostanie złożony, to wysokość zasiłku wynosić będzie 100% za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 60% podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego.

 

Jeżeli zostanie wybrana pierwsza ze wskazanych opcji, a następnie zrezygnuje się z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnych wymiarach albo z samego urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, to przysługuje jej wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego. Warunkiem jest to, że drugi z rodziców nie będzie korzystał z tych urlopów, a tym samym nie będzie pobierał zasiłków za okres, który odpowiada tym urlopom.

Wskazane powyżej wyrównanie zasiłku macierzyńskiego przysługuje w formie jednorazowej wypłaty za czas wykorzystanego urlopu w taki sposób, że kwota zasiłków macierzyńskich, które pobierane były w wysokości 80% zostanie wyrównana do wysokości 100% podstawy wymiaru.

PIT

Powiązane artykuły