Ojciec i jego uprawnienia po narodzinach dziecka

urlop dla ojca dziecka

Ojciec – pracownik może skorzystać z uprawnień, które zostały przewidziane w przepisach Kodeksu pracy. Są to:

  • część podstawowego urlopu macierzyńskiego, jeżeli mama dziecka zrezygnuje z pozostałej części po wykorzystaniu 14 tygodni tego urlopu po porodzie
  • dodatkowy urlop macierzyński
  • część urlopu macierzyńskiego, jeżeli mama dziecka jest hospitalizowana
  • część urlopu macierzyńskiego w przypadku śmierci mamy dziecka
  • nowy urlop rodzicielski
  • urlop ojcowski
  • urlop wychowawczy
  • 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania dziecka nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 lat
  • urlop okolicznościowy, czyli 2 dni zwolnienia z tytułu urodzenia się dziecka.

Co więcej, pracownik, który jest tatą nie może bez swojej zgody być zatrudniany w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, czy w systemie czasu przerywanego. Nie może być także delegowany poza stałe miejsce pracy aż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

urlop dla ojca dziecka

Tata, który jest pracownikiem ma także prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego, który przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego mamy dziecka. Wynosi on 2 tygodnie i tata dziecka może go wykorzystać w dowolnym czasie od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia. Może być to więc ten sam czas, w którym mama dziecka korzysta z podstawowego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Aby otrzymać urlop ojcowski, trzeba złożyć pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić ten wniosek.

Pracownik ma także prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego w przypadku przyjęcia dziecka na wychowania. Czas na jego wykorzystanie to jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia, które orzeka o przysposobieniu, a także do czasy ukończenia przez dziecko 7 roku życia (gdy w stosunku do dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, to termin ten jest wydłużony do ukończenia przez dziecko 10 roku życia).

PIT

Powiązane artykuły