Termin na rozliczenie z ZUS mija 28 lutego

emeryt

Osoby, które dorabiają na wcześniejszej emeryturze lub rencie mają obowiązek rozliczenia z ZUS do końca lutego. Oznacza to,  że zostało już zaledwie kilka dni.

Kto ma obowiązek złożyć rozliczenie?

Osoby na wcześniejszej emeryturze i renciści, którzy pracowali w ostatnim roku, muszą do końca lutego podać informację o poziomie osiągniętych przez nich przychodów. Jeżeli zostanie przekroczony próg 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia za dany kwartał, to świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę tego przekroczenia. Natomiast, jeżeli zostanie przekroczony próg 130 proc., to Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek wstrzymać wypłatę świadczenia.

Co ważne, dotyczy to tylko wcześniejszej emerytury. Jeżeli ktoś osiągnął już powszechny wiek emerytalny, to może zarabiać bez ograniczeń.

Ograniczenia nie dotyczą również osób, które pobierają renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą. Renty rodzinne także nie podlegają ograniczeniom.

 

Skąd i jakie rozliczenie?

Zakłady pracy wystawiają dokumenty, które są niezbędne do rozliczenia przychodów osiągniętych w roku poprzednim. Jeżeli emeryt lub rencista prowadzi własną działalność gospodarczą, to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinno trafić oświadczenie, a za przychód uznawana jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek przeprowadzić rozliczenie przychodów według wariantu, który jest korzystniejszy dla świadczeniobiorcy – rocznego albo miesięcznego. Jednak to dorabiający składa wniosek, w którym wskazuje, jak chce, żeby zostało ono przeprowadzona.

Rozliczenie roczne jest porównaniem kwot przychodu w rozliczanym roku z kwotami, która są graniczne dla tego roku. W rozliczeniu miesięcznym porównywane są kwoty przychodu, który został osiągnięty w poszczególnych miesiącach kalendarzowych do obowiązujących w tych miesiącach dopuszczalnych kwot przychodów.

PIT

Powiązane artykuły