Rozliczenie pit przez Internet. Terminy składania PIT przez osoby fizyczne.

rozliczenie pit

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa terminy składania deklaracji PIT do urzędów skarbowych. Terminy te są uzależnione od rodzaju wypełnionej deklaracji.
Ministerstwo Finansów zachęca podatników do składania formularzy PIT przez Internet. Jest to forma oszczędzająca czas podatnika a przy tym łatwe i bezpieczne rozliczenie PIT przez Internet. Składanie deklaracji pit online pozwala również na terminowe rozliczenie podatku nawet wtedy, gdy urząd skarbowy i poczta są już nieczynne. Rozliczenie PIT przez Internet jest dużym ułatwieniem dla podatników przebywających poza granicami Polski, którzy mają obowiązek, złożenia deklaracji PIT w określonym przez ustawę terminie. Rozliczenie PIT przez Internet jest coraz bardziej popularną i docenianą przez Polaków formą rozliczenia się z urzędem skarbowym.

rozliczenie pit

Terminy składania PIT online w 2017 roku

Termin złożenia formularza PIT do urzędu skarbowego uzależniony jest od rodzaju formularza. Wybór deklaracji PIT uzależniony jest natomiast od źródła uzyskania przychodu i formy rozliczenia podatku. W roku 2017 obowiązują następujące terminy złożenia deklaracji PIT oraz ePIT:

  • do 31 stycznia 2017 roku

rozliczenie roczne powinni złożyć podatnicy, którzy rozliczają podatek na podstawie karty podatkowej. Wypełniają e PIT-16A , czyli deklarację informującą o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w roku podatkowym.

Najpóźniej do końca stycznia 2017 roku, na druku e PIT 19A składają rozliczenie PIT przez Internet osoby duchowne. Składana przez nich deklaracja zawiera informację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego osiąganego z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji duszpasterskich.

Kolejnym i ostatnim formularzem składanym do ostatniego dnia stycznia jest e PIT 28, który wypełniają przedsiębiorcy i osoby osiągający przychody z najmu prywatnego. Informują o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy osób fizycznych opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  • do 2 maja 2017 roku

Ustawa podaje termin 30 kwietnia, jednak z uwagi na to,że ostatni dzień kwietnia przypada w niedzielę, ostateczny termin rozliczenia PIT i PIT online w 2017 roku został przesunięty na 2 maja.

W tym terminie do złożenia wypełnionej deklaracji e PIT-36 zobowiązani są podatnicy, którzy:

  • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • uzyskali przychody: z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, opodatkowane na ogólnych zasadach oraz z zagranicy i z innych źródeł,
  • korzystają z tzw. kredytu podatkowego,
  • doliczają do swoich przychodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną),
  • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy PIT, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Drugiego maja 2017 roku upłynie również termin przesłania do urzędu skarbowego e PIT-37, który składają podatnicy uzyskujący przychody na terenie Polski, wyłącznie za pośrednictwem płatnika i opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Kolejna deklaracja, którą należy złożyć najpóźniej do 2 maja to e PIT 36L. wypełniany przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% stawką liniową. Również e PIT 38 informujący o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym z kapitałów pieniężnych oraz e PIT 39 w którym podatnicy przekazują informacje o wysokości osiągniętego dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Artykuł powstał we współpracy z portalem pitax.pl oferującym nie tylko możliwość bezpłatnego rozliczenia podatku PIT, ale także dostęp do ogromnej bazy wiedzy podatkowej i pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.

PITax.pl Łatwe podatki został wybrany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych jako najlepszy program do PIT dla użytkowników oraz organizacji pozarządowych zbierających 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

PIT

Powiązane artykuły