Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 roku

21 stycznia 2021 r. GUS podał ostatni potrzebny wskaźnik do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Za pomocą tego, dowiadujemy się ile do ZUS zapłaci 1,5 mln mikroprzedsiębiorców. Największa grupa – ok. 1 mln osób prowadzących działalność gospodarczą zapłaci miesięcznie 1 457,49 zł. Będzie to pełna składka z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, co daje o 26,01 zł więcej niż do tej pory. W skali roku wzrost obciążeń wyniesie 312 zł. W przypadku grupy 300 tys. przedsiębiorców rozpoczynających działalność, preferencyjna składka przez pierwsze dwa lata od rozpoczęcia działalności wyniesie 647,59 zł. Jest ona wyższa o 38,45 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Oznacza to wzrost obciążeń na stracie działalności o 461,40 zł w skali roku.

„Szybszy wzrost preferencyjnej składki wynika z innego sposobu jej liczenia, bo podstawą jest minimalne wynagrodzenie, które rośnie szybciej, niż prognoza przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowana co roku przez rząd w ustawie budżetowej na kolejny rok” – tłumaczy Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

„Obecny wzrost składki liczony rok do roku, jest najniższy od 2014 r., gdy podstawowe składki z działalności wzrosły o 15 zł. Trzeba jednak pamiętać o rekordowym wzroście składek w 2020 r., które zwiększyły się miesięcznie aż o 114 zł” – dodaje.

O ile wyniosą poszczególne składki?

Składki standardowe:

Emerytalna 615,93 zł;

Rentowa 252,43 zł;

Wypadkowa 52,70 zł;

Fundusz Pracy/Solidarnościowy 77,31 zł;

Chorobowa 77,31 zł;

Zdrowotna 381,81 zł.

Składki preferencyjne:

Emerytalna 163,97 zł;

Rentowa 67,29 zł;

Wypadkowa 14,03 zł;

Chorobowa 20,57 zł;

Zdrowotna 381,81 zł.

PIT

Powiązane artykuły