Refinansowanie kredytu hipotecznego w 2022 roku

Artykuł partnerski

Na ostatnim, lutowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, zapadła decyzja o kolejnym podniesieniu stopy referencyjnej NBP. Stało się to w odpowiedzi na rosnącą inflację oraz zawirowania gospodarczo-geopolityczne. Jaki ma to wpływ na sytuację na rynku kredytów hipotecznych? Czy refinansowanie kredytu może pomóc w obniżeniu wciąż rosnących rat?

Zmiany stóp a rynek kredytów hipotecznych w 2022 roku

Jak czytamy w „Informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lutego 2022 r.”: „Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 2,75%.” Ruch ten jest kolejną odpowiedzią na inflację, która w grudniu 2021 roku wzrosła w Polsce do 8,6% w ujęciu rok do roku, natomiast w ujęciu miesięcznym odnotowano jej wzrost na poziomie 0,9%. Skutkiem podwyżek stóp procentowych są wyższe raty dla obecnych posiadaczy kredytów hipotecznych i obniżenie zdolności kredytowej dla nowo zaciąganych kredytów.

Mimo tych niekorzystnych danych, RPP wskazuje jednocześnie na trwające właśnie w naszym kraju ożywienie gospodarcze, wzrost PKB, poprawę sytuacji na rynku pracy oraz wzrost wynagrodzeń. Pod koniec maja tego roku ma ponadto ruszyć rządowy program gwarancji kredytowych dla osób kupujących własne mieszkania.

W takiej niejednoznacznej sytuacji warto trzymać rękę na pulsie i regularnie sprawdzać, czy nie pojawiają się nowe oferty banków w zakresie kredytów hipotecznych na warunkach lepszych niż dotychczasowe, a tym samym czy jest możliwość korzystnego refinansowania posiadanego kredytu hipotecznego.

Refinansowanie kredytu hipotecznego może być sposobem na redukcję wydatków

Kredyt hipoteczny refinansowy to produkt finansowy, który pozwala spłacić posiadany już kredyt hipoteczny. Oznacza to, że bieżący kredyt spłacamy nowym zobowiązaniem zaciągniętym w innym banku. Raty kredytu refinansowego spłacane są już na nowych zasadach i w nowym banku. To, co najczęściej przemawia za takim rozwiązaniem, to możliwość obniżenia rat bieżącego kredytu w wyniku np. wydłużenia okresu spłaty. Sytuacje, które sprzyjają skorzystaniu z takiego rozwiązania to np. dostępne na rynku oferty z lepszymi warunkami wysokości oprocentowania kredytu, wzrost wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Może to być także sytuacja, gdy braliśmy kredyt hipoteczny mając niski wkład własny lub w której przyznanie kredytu hipotecznego wiązało się z wyższym ryzykiem odnośnie do posiadanych wówczas źródeł dochodów.

Jakiego typu pomoc przy wyborze kredytu hipotecznego refinansowego możesz uzyskać od eksperta Grupy ANG?

Jeśli szukając oszczędności, rozważasz zaciągnięcie kredytu hipotecznego refinansowanego, powinieneś zwrócić się do eksperta finansowego Grupy ANG. Pozwoli Ci to skorzystać z jego wiedzy na temat procesu refinansowania kredytu hipotecznego oraz znajomości wszystkich aktualnych ofert banków. Jego pomoc jest tym istotniejsza, że przed podjęciem decyzji o refinansowaniu kredytu hipotecznego należy uwzględnić m.in.:

  • koszt opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu,
  • prowizję za udzielenie kredytu hipotecznego refinansowego,
  • koszt wyceny nieruchomości,
  • koszty dodatkowych produktów bankowych czy ubezpieczeń,
  • a nawet koszty opłaty sądowej, które wynikają ze zmiany hipoteki w księdze wieczystej.

Wyliczenia takie, dla osoby bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, mogą być trudne i czasochłonne.

PIT

Powiązane artykuły