Refinansowanie kredytu hipotecznego w 2022 roku

Refinansowanie kredytu hipotecznego w 2022 roku

Artykuł partnerski Na ostatnim, lutowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, zapadła decyzja o kolejnym podniesieniu stopy referencyjnej NBP. Stało się to w odpowiedzi na rosnącą inflację oraz zawirowania gospodarczo-geopolityczne. Jaki ma to wpływ na sytuację na rynku kredytów hipotecznych? Czy refinansowanie kredytu może pomóc w obniżeniu wciąż rosnących rat? Zmiany stóp a rynek kredytów hipotecznych w 2022 roku Jak czytamy w „Informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lutego 2022 r.”: „Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 2,75%.” Ruch ten…

Więcej...