Czy zadłużenie w ZUS może być umorzone podczas upadłości konsumenckiej?

Coraz więcej Polaków jest zadłużonych, przyczyniła się do tego pandemia i wprowadzane lockdowny, całkowite wykluczanie niektórych branż z możliwości zarobkowania (choćby siłownie, kluby fitness i baseny), a aktualnie wzrost inflacji i idące za tym zewsząd podwyżki. Szczególnie trudno jest podołać finansowym wyzwaniom przedsiębiorcom, którzy nie zarabiając, ponosili koszty. Dla wielu z nich skończyło się to koniecznością zamknięcia firmy i w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych nawet rozważaniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką.

upadłość konsumencka

Czy przedsiębiorca może złożyć wniosek o upadłość konsumencka?

Z dniem 24 marca 2020 roku weszła nowelizacja ustawy o Upadłości konsumenckiej, która między innymi otworzyła możliwość ogłaszania upadłości również byłym przedsiębiorcom. Co to oznacza dla właścicieli małych firm? Przede wszystkim wiąże się to z możliwością zgłoszenia wniosku, o wszczęcie postępowania o upadłość konsumencką już na następny dzień po zamknięciu jednoosobowej działalności gospodarczej w CEiDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli były właściciel firmy boryka się z kłopotami finansowymi, to w celu zgłoszenia upadłości składa wniosek do sądu upadłościowego.

Czy zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek ZUS podlega umorzeniu?

W Ustawie o Prawie upadłościowym skatalogowana jest lista wierzytelności, które nie podlegają umorzeniu, należą do nich między innymi:

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny,
  • zobowiązania do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Lista tych wierzytelności jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że inne ustawy np. ordynacja podatkowa są podporządkowane jej zapisom. Jeśli zatem dana wierzytelność nie jest spisana w wymienionym katalogu, to może zostać umorzona w postępowaniu upadłościowym.

Czy wszystkie postępowania kończą się umorzeniem?

Istnieje powszechna opinia, że postępowanie upadłościowe zawsze kończy się umorzeniem długów konsumenta. Niestety prawda jest inna, umorzenie jest niezwykle rzadką praktyką i występuje jedynie w skrajnie trudnych sytuacjach (konsument nie posiada majątku, nie może podjąć/nie jest zdolny do pracy). W każdym innym przypadku sąd wyznacza dla upadłego konsumenta syndyka masy upadłości, który od tej pory zawiaduje majątkiem upadłego. Syndyk sprzedaje całe mienie upadłego (mieszkanie, samochód, działkę itd.) i spłaca z nich wierzytelności, czy to względem ZUS, US, niespłaconych kredytów, czy pożyczek gotówkowych. Jeśli pieniądze ze upłynnienia mienia upadłego nie wystarczą na pokrycie wierzytelności, zostaje ustalony plan spłaty wierzycieli. Plan spłaty może być wyznaczony nawet na 36 miesięcy. Na ogół upadły konsument spłaca samodzielnie swoje zadłużenie, ale w asyście syndyka i z uwzględnieniem sprzedaży całego dorobku życia. Nie jest to taka łatwa droga, jak z pozoru się wydaje. Warto, pierw rozważyć wszystkie możliwe opcje, zanim zdecydujemy się na upadłość.

PIT

Powiązane artykuły