Przeliczenie emerytur

Zmieniono przepisy dotyczące osób urodzonych w 1953 roku, które przeszły na wcześniejszą emeryturę według wniosków złożonych przed rokiem 2013. Przepisy spowodowały zmianę sposobu obliczania emerytury powszechnej – emerytury wynikającej z ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Płocki oddział ZUS wyszedł z inicjatywa zorganizowania dyżuru telefonicznego, który pomoże emerytom zorientować się w nowych przepisach i poradzić się pracowników ZUS. Dyżur przewidziany jest na 20 listopada w godzinach od 10:00 do 13:00 pod numerami telefonów 24-275-47-36 wew. 107 oraz 23-692-54-74 wew. 109 i 110.

Podczas tego dyżuru emeryci będą mogli dowiedzieć się czegoś więcej o prawie do przeliczenia świadczenia emerytalnego. Eksperci ZUS podpowiedzą czy w danym przypadku powinno składać się wnioski do ZUS, a także czy przeliczenie świadczenia emerytalnego będzie w ogóle korzystniejsze.

Do tej pory zamiana emerytury wcześniejszej na powszechną podstawa obliczenia świadczenia pomniejszana była o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. Po wejściu w życie przepisów wprowadzających zmiany takich pomniejszeń już nie będzie. Dzięki temu emerytury wzrosną nawet o 200 zł miesięcznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczy emeryturę powszechną na korzystniejszych warunkach osobom, które nadal pobierają emeryturę wcześniejszą, jeżeli ich wniosek wpłynie do Zakładu nie później niż 11 stycznia 2020 r. Jak podkreśla Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego, Piotr Olewinski: “Osoby, które już pobierają emeryturę powszechną obliczoną z pomniejszeniem o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur oraz renty rodzinne po tych osobach, nie muszą robić nic. ZUS przeliczy im świadczenia z urzędu, nie należy składać w tej sprawie wniosków”.

PIT

Powiązane artykuły