Jakie składki przy zatrudnianiu emeryta lub rencisty?

Często zdarza się, iż emeryci i renciści nie są zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej i szukają dodatkowego zatrudnienia, które pozwoli im na wygodniejsze życie. Jednak nie zawsze pracodawca musi opłacać obowiązkowe składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Wszystko zależy od rodzaju umowy pomiędzy stronami.

Jak nie trudno się domyślić, w najwygodniejszej sytuacji stawia emerytów i rencistów zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pracodawca obligatoryjnie opłaca zarówno składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, chorobowe, rentowe, wypadkowe) oraz zdrowotne. Wiąże się to rzecz jasna z „robotą papierkową”, bowiem na zgłoszenie pracownika do ZUS przedsiębiorca ma 7 dni. Taki sam termin przewidziany jest na wyrejestrowanie zatrudnionego, choćby ze względu na ustanie stosunku pracy czy zakończenie działalności. Co istotne, emerytury i renty nie można wliczać do podstawy składek, a więc pracodawca ma obowiązek naliczać składki od comiesięcznego wynagrodzenia.

Chorobowe? Zdecyduj sam

Nieco inaczej wygląda kwestia ubezpieczenia w przypadku mniej korzystnych umów, a więc zleceń. Emeryt i rencista będzie miał opłacane składki zdrowotne, natomiast od niego zależy czy podobnie będzie z całym pakietem ubezpieczeń społecznych. Samemu seniorowi przysługuje bowiem prawo decyzji o opłacaniu składek chorobowych. Jeśli chodzi o przeliczanie składek to jego sposób reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która nakazuje pracodawcy obliczać składki na podstawie sum zawartych w podpisanej przez strony umowie.

Niekorzystnie w przypadku „śmieciówek”

W najgorszej sytuacji pod kątem składek są rzecz jasna emeryci i renciści dorabiający na podstawie umowy o dzieło, bowiem pracodawca nie opłaca wtenczas żadnego ubezpieczenia. Wyjątkiem są osoby wykonujące dzieło dla pracodawcy jednocześnie zatrudnione u niego na umowę o pracę. W tym wypadku pracodawca wylicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne od obydwu umów osobno, a w przypadku społecznego od łącznego przychodu.

Prowadzisz działalność? Płacisz zdrowotne

Warto wspomnieć w tym miejscu również o emerytach, którzy prowadzą własną działalność. Państwo nakłada na takie osoby obowiązek opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to jedyny przykaz, bowiem regulowanie innych składek jest fakultatywne. Jeśli jednak emeryt zdecyduje się płacić ubezpieczenie emerytalne i rentowe, musi dodatkowo regulować także ubezpieczenie wypadkowe. Sprawa kształtuje się nieco inaczej w przypadku rencistów, ci bowiem muszą płacić ubezpieczenie emerytalne i rentowe do czasu przejścia na emeryturę, podobnie z resztą jak wypadkowe. Ustawodawca daje jedynie wybór w opłacaniu ubezpieczenia chorobowego, które jest dobrowolne.

PIT

Powiązane artykuły