Emerytura w ZUS

Gwarancją przyszłości i spokojnej starości jest emerytura. Aby nic nie zakłóciło spokoju, gdy skończy się kariera zawodowa, już teraz należy zadbać o swoje interesy. Co zrobić aby w przyszłości dostawać jak największą emeryturę? Reforma emerytalna kojarzy się z obawami o przyszłość.

Przed przejściem na emeryturę wszyscy, którzy pracowali przed 1999r. powinni wystąpić do ZUS o wyliczenie kapitału początkowego. Warto to zrobić, gdyż brak kapitału początkowego może zmniejszyć wysokość świadczenia emerytalnego nawet o połowę. Aby uzyskać wyliczenie wysokości kapitału początkowego należy dostarczyć do ZUS-u oryginały świadectw pracy i informacje o zarobkach uzyskiwanych przed 1999r.

Czasami może się zdarzyć że nie posiadamy wszystkich potrzebnych dokumentów. Jeśli firma nadal istnieje nie będzie problemu z uzyskaniem potrzebnych informacji. Jeśli zakładu już nie ma trzeba znaleźć miejsce przechowywania dokumentów zlikwidowanej firmy. Może to być nowe przedsiębiorstwo, w jakie został przekształcony zakład. Jeśli firma została zlikwidowana zupełnie należy szukać jej organu założycielskiego. Dokumenty mógł również przejąć organ nadrzędny, czyli np. ministerstwo lub urząd centralny. Jeśli poszukiwania nie przynoszą rezultatu pozostaje archiwum państwowe lub prywatne. Pomocna może być baza zlikwidowanych firm na stronach ZUS.
Reforma emerytalna wprowadziła indywidualne konta emerytalne, na których gromadzone są składki. Warto kontrolować stan konta emerytalnego. Zdarzyć się może, że nie wpłyną lub zostaną źle zaksięgowane. Aby sprawdzić czy stan naszego konta jest odpowiedni należy porównać kwoty na dokumentach od pracodawcy oraz z ZUS I OFE za ten sam okres ubezpieczeniowy.

Gdy nie zgadza nam się stan konta emerytalnego i jest na nim zbyt mało środków należy sprawdzić czy pracodawca przekazuje za nas składkę. Jeśli składka jest wpłacana zgodnie z deklaracją należy złożyć reklamację do ZUS, gdyż najwidoczniej nastąpił błąd w księgowaniu.

Część składek przekazywana jest do OFE – otwartego funduszu emerytalnego. W corocznym raporcie powinny znaleźć się dane o wynikach jakie osiągnęły nasze składki inwestowane przez OFE. Jeśli wydają się one niekorzystne możemy zmienić fundusz, który zarządza składkami. Taka zmiana przysługuje każdemu bezpłatnie raz na dwa lata.

PIT

Powiązane artykuły