Renta socjalna, ile wynosi, kto może się o nią starać?

Renta socjalna to świadczenie, które przysługuje osobom niebędącym w stanie pracować ze względu na zły stan zdrowia. Renta socjalna jest przyznawana Zakład Ubezpieczeń Społecznych na okres lub na stałe.

Na stronie zus.pl możemy dowiedzieć się, kto może ubiegać się o rentę socjalną. O rentę socjalną może starać się osoba, która:

– jest osobą pełnoletnią:

– ma ukończone 18 lat lub jest kobietą, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat;

– lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS stwierdziła, że jest całkowicie niezdolny do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

– przed ukończeniem 18 roku życia;

– w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego);

– w szkole lub w szkole wyższej – zanim skończyłeś 25 lat;

– w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna od 1 czerwca 2018 r. wynosi 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i co roku jej kwota podlega waloryzacji. Od 1 marca 2020 r., kwota renty wynosi 1200 zł.

PIT

Powiązane artykuły