Ograniczenia w zasiłku opiekuńczym

Przywrócono dodatkowy zasiłek opiekuńczy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych o jego ograniczeniach. Od 9 do 29 listopada 2020 r. rząd przywrócił działanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zapewniano, że zasady jego wypłacania będą takie same jak wiosną. Jednak okazuje się, że jest inaczej. Początkowo mogło się wydawać, że zasiłek jest przeznaczony dla rodziców dzieci powyżej 8 roku życia. Niestety jednak okazuje się, że również zawód i miejsce pracy rodzica jest równie ważne.

Jak podaje rząd zasiłek opiekuńczy nie należy się rodzicom:

1. zatrudnionym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz

2. realizującym zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ponieważ szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom tych osób uczęszczającym do klas I–III.

Redakcja PIT.pl zapytała rzecznika ZUS, Pawła Żebrowskiego o to czy z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą korzystać pracownicy podmiotów medycznych, które nie są zaangażowane w walkę z Covid-19. Uzyskali oni odpwiedź, że „każda tego typu sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Zdajemy sobie sprawę, że to jest trudny czas dla wszystkich. Dlatego przy decyzji o wypłacie świadczenia weźmiemy pod uwagę wszystkie okoliczności”.

Poza tym również dokonano rozszerzenia wzoru oświadczenia zasiłku. W porównaniu do oświadczenia wiosennego, każda osoba wnioskująca musi określić czy jest zatrudniona w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

PIT

Powiązane artykuły