Zasiłki pogrzebowe

Zasiłki pogrzebowe

We wrześniu i październiku 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 62 tys. zasiłków pogrzebowych, co daje o ponad 6 tys. więcej w porównaniu do roku poprzedniego (56 tys.). Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł, choć nie w każdym przypadku. – Jeżeli pogrzeb organizuje członek rodziny, zasiłek przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wysokość poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pogrzeb organizuje ktokolwiek inny np. dom pomocy społecznej, zasiłek jest wypłacany w wysokości poniesionych kosztów związanych z pochówkiem, nie wyższych jednak niż 4 tys. zł – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik…

Więcej...

Ograniczenia w zasiłku opiekuńczym

Ograniczenia w zasiłku opiekuńczym

Przywrócono dodatkowy zasiłek opiekuńczy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych o jego ograniczeniach. Od 9 do 29 listopada 2020 r. rząd przywrócił działanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zapewniano, że zasady jego wypłacania będą takie same jak wiosną. Jednak okazuje się, że jest inaczej. Początkowo mogło się wydawać, że zasiłek jest przeznaczony dla rodziców dzieci powyżej 8 roku życia. Niestety jednak okazuje się, że również zawód i miejsce pracy rodzica jest równie ważne. Jak podaje rząd zasiłek opiekuńczy nie należy się rodzicom: 1. zatrudnionym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz 2. realizującym zadania publiczne…

Więcej...

Wszystko co musisz wiedzieć o wynagrodzeniu za czas choroby i zasiłku chorobowym

Wszystko co musisz wiedzieć o wynagrodzeniu za czas choroby i zasiłku chorobowym

Osoby, które trafiły na kwarantannę uprawnione są do otrzymania wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego. ZUS stale przypomina o tym fakcie osobom skierowanym na izolację przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę lub zasiłek chorobowy obowiązuje osoby, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej. Jak już wiadomo, od końca października funkcjonuje system, zawierający wszelkie informacje o objęciu danej osoby kwarantanną lub izolacją domową. Dane w systemie Centrum e-Zdrowia obowiązują osoby, których kwarantanna trwała od 22 października…

Więcej...

Kwarantanna a zasiłek chorobowy

Kwarantanna a zasiłek chorobowy

Od teraz wszyscy pracodawcy i pracownicy mają łatwiejszy dostęp do danych o kwarantannie lub izolacji domowej na PUE ZUS. Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pobiera informacje o osobach skierowanych na kwarantannę lub izolację domową i umieszcza te dane w systemie. Informacje te są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych, a cały system ma skrócić do niego drogę. Od końca października 2020 roku wypłata świadczenia chorobowego osobie znajdującej się na kwarantannie lub izolacji domowej jest możliwa wyłącznie dzięki informacją w systemie Centrum e-Zdrowia. Jak czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: “ZUS…

Więcej...

Zasiłek pielęgnacyjny – kto może na niego liczyć?

Zasiłek pielęgnacyjny – kto może na niego liczyć?

Prawo do emerytury lub renty nie jest przesłanką wykluczającą możliwości do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Jednak nie wszystkie osoby na emeryturze mogą liczyć na jego otrzymanie. Duża liczba ludzi, w tym głównie matek, które w latach 90. skorzystały z przepisów pozwalających przejść na wcześniejszą emeryturę w celu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, stara się dodatkowo o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Nieoczekiwanie jednak coraz więcej wyroków nie do końca zgadza się z wyżej wspomnianą wykładnią przepisów i nie pozwala na przyznanie świadczenia ze względu na wiek. Dotąd sądy uznawały, że opiekun ma prawo do…

Więcej...

Nowelizacja w sprawie zasiłków macierzyńskich

Nowelizacja w sprawie zasiłków macierzyńskich

W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom spowodowanym koronawirusem i pandemią Sejm uchwalił nowelizację kilku ustaw. Zmianie uległa między innymi zasada ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Dzięki temu podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie będzie uwzględniała zmiany wymiaru czasu pracy. Według Marleny Maląg: “Zasada ta będzie obowiązywała od momentu wejścia w życie poszczególnych przepisów tarcz antykryzysowych, dotyczących możliwości obniżania wymiaru czasu lub wprowadzenia mniej korzystnych zasad wynagradzania. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń już wypłaconych będzie następowało na wniosek świadczeniobiorcy”. Dodatkowo minister rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśla: „Zaproponowane rozwiązanie jest…

Więcej...

Tarcza Turystyczna – ustawa antykryzysowa z podpisem Prezydenta

Tarcza Turystyczna – ustawa antykryzysowa z podpisem Prezydenta

Prezydent podpisał ustawę antykryzysową, której celem jest wsparcie branży turystycznej. Dzięki temu dla przedsiębiorców będzie możliwe skorzystanie z takiej formy pomocy jak kontynuacja zwolnienia ze składek ZUS, czy też z dodatkowego świadczenia postojowego.   22 września 2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw. Niektóre z zapisów ustawy obowiązują już od 23 września 2020 roku. Nowa Tarcza Turystyczna…

Więcej...

L4 jako pomysł na urlop? To się nie opłaca

L4 jako pomysł na urlop? To się nie opłaca

  Pomimo dużej świadomości Polaków, wciąż powszechnym zjawiskiem jest naciąganie rzeczywistości – mowa oczywiście o zasiłku chorobowym, który jest pobierany w sposób bezprawny. Kto zatem ma prawo skonfrontować dokumentację medyczną z rzeczywistością? Podmiotów jest kilka, bowiem oprócz pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawo zezwala na przeprowadzenie kontroli bezpośrednio pracodawcy – koniecznym do tego warunkiem jest zatrudnianie minimum dwudziestu osób i posiadanie zdolności do wypłacania środków pieniężnych z tytułu zwolnienia chorobowego. Trzecim podmiotem – w drodze wyjątku są pracodawcy, którzy z własnych środków pokrywają koszty zwolnienia. Co ważne – osoby uprawnione do…

Więcej...

Zasiłek rehabilitacyjny

Zasiłek rehabilitacyjny

Wypadki się zdarzają. Czasami do wyleczenia ich skutków nie wystarczy okres, na który pracownik otrzyma zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, a przecież za coś trzeba żyć i prowadzić często drogą rekonwalescencję. Wtedy warto ubiegać się o dalsze świadczenia rehabilitacyjne. Zasiłek pobierany z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje osobom, które w trakcie wykonywania obowiązków służbowych uległy wypadkowi i są niezdolne do dalszego wykonywania pracy. Jeśli  zasiłek ten uległ wyczerpaniu , a kontynuowanie leczenia jest niezbędne do odzyskania zdolności do pracy, pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne trwające nie dłużej niż 12 miesięcy. Jego wysokość zazwyczaj wynosi…

Więcej...

Zatrudnienie absolwenta na praktyki

Zatrudnienie absolwenta na praktyki

O znalezienie pożądanej i przede wszystkim dobrze płatnej pracy zaraz po zakończeniu studiów nie jest łatwo. Dlatego coraz więcej absolwentów decyduje się na podjęcie praktyk dających istotne doświadczenie  Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, a których składek płacić nie musi? Założenia praktyki absolwenckiej zostały zawarte w ustawie z 28 sierpnia 2009 roku, której celem jest ułatwienie absolwentom zdobywanie doświadczenia oraz określenie zasad, na jakich przedsiębiorcy mogą byłych studentów lub uczniów zatrudniać. Przede wszystkim, umowa praktykancka może zostać zawarta z osobą, która ukończyła przynajmniej gimnazjum, ale nie przekroczyła 30. roku życia. Umowę…

Więcej...