ZUS Zawiercie

ZUS Zawiercie

Adres do ZUS w Zawierciu :

42-400 Zawiercie
ul. Blanowska 2

Telefony ZUS Zawiercie :

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: 
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

ZUS Zawiercie swoimi świadczeniami obejmuje mieszkańców miast Poręba i Zawiercie oraz gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny, Włodowice a także Żarnowiec. Kierownik Inspektoratu w sprawie skarg i wniosków, przyjmuje klientów codziennie w godzinach 12.00-14.00. Inspektorat ZUS w Zawierciu  podlega pod oddział  ZUS w Sosnowcu

ZUS Zawiercie
ZUS w Zawierciu

Forum na temat ZUS w Zawierciu
[bbp-single-forum id=4829]

Zasiłek wyrównawczy ZUS w Zawierciu nie przysługuje:

W przypadku gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego w ZUS Zawiercie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jak również wtedy, gdy ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Zasiłku nie otrzyma również ubezpieczony w ZUS Zawiercie , który odmówił bez uzasadnionej przyczyny poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo poprzez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania.

PIT

Powiązane artykuły