ZUS Cieszyn

ZUS Cieszyn

Adres do ZUS Cieszyn :

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 29

Telefony ZUS w Cieszynie :

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: 
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

Inspektorat ZUS Cieszyn obejmuje swoim zasięgiem osoby zamieszkałe na terenie miast Cieszyn, Ustroń oraz Wisła, jak również gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice. Kierownik Inspektoratu lub wyznaczony przez niego Zastępca przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy tj. 7.:00-15:00. Inspektorat ZUS Cieszyn podlega pod Oddział  ZUS w Bielsku-Białej

ZUS Cieszyn
ZUS w Cieszynie

Forum na temat ZUS w Cieszynie
[bbp-single-forum id=4818]

Data zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczeń ZUS Cieszyn

Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę dostarczenia wniosku pisemnie do organu rentowego lub datę ustnego zgłoszenia wniosku do protokołu w organie rentowym. W przypadku bezpośredniego złożenia wniosku w jednostce ZUS Cieszyn – datę w konkretnym dniu potwierdza pracownik przyjmujący ten wniosek. Natomiast jeśli wniosek nie został złożony w organie rentowym, lecz został przesłany za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub też zagranicznym, datą złożenia wniosku jest datę nadania wniosku za pośrednictwem tego przedsiębiorcy.

Gdy przepisy ustawy emerytalnej dopuszczają zgłoszenie wniosku za pośrednictwem płatnika składek, za datę zgłoszenia wniosku uważa się datę sporządzenia wniosku przez płatnika ZUS w Cieszynie.

Datę sporządzenia wniosku wpisuje pracodawca zobowiązany do kompletowania wniosku o świadczenie. Natomiast prawidłowość tego wpisu potwierdza własnoręcznym podpisem i opatruje pieczątką pracownik upoważniony do sporządzania wniosków.

PIT

Powiązane artykuły