ZUS Żywiec

ZUS Żywiec

Adres do ZUS Żywiec :

34-300 Żywiec
ul. Piernikarska 2

Telefony ZUS w Żywcu :

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: 
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

Inspektorat ZUS Żywiec obejmuje swoim zasięgiem osoby zamieszkałe na terenie miasta Żywca, jak również mieszkańców gmin: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna oraz Ujsoły i Węgierska Górka. Kierownik Inspektoratu lub wyznaczony przez niego Zastępca przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00. Inspektorat ZUS w Żywcu podlega pod Oddział  ZUS w Bielsku-Białej

ZUS Żywiec
ZUS w Żywcu

Forum na temat ZUS w Żywcu
[bbp-single-forum id=4817]

Wycofanie wniosku o emeryturę lub rentę ZUS w Żywcu

Osoby, które już po złożeniu wniosku, a nawet po przyznaniu świadczenia przez ZUS Żywiec zorientują się, że przykładowo korzystniejsze dla nich byłoby złożenie tego samego wniosku w innym terminie – mogą swój wniosek wycofać. Wycofanie wniosku jest skuteczne wówczas, jeżeli nastąpiło w jednej z form przewidzianych dla zgłoszenia wniosku. Zatem oznacza to dokładnie tyle, że wycofanie wniosku jest skuteczne wtedy gdy, zostanie złożone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu, lub też przekazane zostanie drogą elektroniczną – nie później jednakże niż do dnia uprawomocnienia się decyzji, czyli w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji od ZUS  Żywiec.

Organ rentowy może się także zwrócić do zainteresowanego o uzupełnienie wniosku, w którym nie zostało wyraźnie i jednoznacznie sprecyzowane jego żądanie. Organ ten w razie wątpliwości nie może formułować żądań za wnioskodawcę, natomiast powinien dążyć do ustalenia jego rzeczywistej woli. Dla ułatwienia osobom zainteresowanym zawarcia we wniosku wszystkich wymaganych elementów, w Zakładzie opracowano formularze dotyczące większości wymienionych wniosków, które są dostępne we wszystkich jednostkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

PIT

Powiązane artykuły