ZUS Jaworzno

ZUS Jaworzno

Adres do ZUS w Jaworznie :

43-600 Jaworzno
ul. Grunwaldzka 274

Telefony ZUS Jaworzno :

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: 
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

ZUS Jaworzno swoimi świadczeniami obejmuje mieszkańców Jaworzna. Kierownik Inspektoratu w sprawie skarg i wniosków, przyjmuje klientów codziennie w godzinach 12.00-14.00. Inspektorat ZUS w Jaworznie  podlega pod oddział  ZUS w Sosnowcu

ZUS Jaworzno
ZUS w Jaworznie

Forum na temat ZUS w Jaworznie
[bbp-single-forum id=4830]

Zasady nabywania emerytury ZUS w Jaworznie

Zasady nabywania prawa do emerytury uregulowane zostały głównie w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ta podzieliła ubezpieczonych w ZUS Jaworzno na trzy grupy wiekowe. Przynależność do danej grupy wiekowej skutkuje tym, że różne są zarówno warunki, na których można nabyć prawo do emerytury, jak i zasady ustalania jej wysokości.

Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. nabywają prawo do emerytury, a także obliczenia jej wysokości. na dotychczasowych zasadach. Dotyczy to również osób ubezpieczonych w ZUS Jaworzno urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., które do dnia 31 grudnia 2008 r. spełniły warunki wymagane do uzyskania wcześniejszej emerytury. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. – co do zasady – nabywają prawo do emerytury na tzw. nowych zasadach, które przewidują również nowy sposób ustalania jej wysokości.

PIT

Powiązane artykuły