ZUS Malbork

ZUS Malbork

Adres do ZUS Malbork :

82-200 Malbork
ul. Dworcowa 1B

Telefony ZUS w Malborku :

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987

Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

Placówka ZUS Malbork ubezpiecza osoby zamieszkałe na terenie miast Malbork i Krynica Morska oraz gmin: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Stare Pole, Stegna a także Sztutowo. Kierownik Inspektoratu lub wyznaczony przez niego Zastępca Kierownika Inspektoratu przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w dni robocze w godzinach pracy. Inspektorat ZUS w Malborku podlega pod Oddział  ZUS w Gdańsku

ZUS Malbork
ZUS w Malborku

Forum na temat ZUS w Malborku
[bbp-single-forum id=4803]

Szczególne zasady renty z tytułu niezdolności do pracy

Ustawa emerytalna przewiduje szczególne rozwiązania umożliwiające obliczenie podstawy wymiaru dla ubezpieczonych w ZUS Malbork, którzy ubiegają się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale którzy wskutek okoliczności życiowych nie mają możliwości wskazania do ustalenia podstawy wymiaru zarobków uzyskanych w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych.

Dotyczy to natomiast przypadków, wskutek których: niezdolność do pracy powstała przed 30 rokiem życia ewentualnie niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 lat (art. 17 ust. 3 ustawy emerytalnej). Jednakże trzeba zaznaczyć, że nie ustala się podstawy wymiaru renty dla ubezpieczonego w ZUS Malbork, którego niezdolność do pracy powstała przed 30 rokiem życia, jeżeli nie pozostawał on w ubezpieczeniu przez co najmniej 1 rok.

PIT

Powiązane artykuły