ZUS Wejherowo

ZUS Wejherowo

Adres do ZUS w Wejherowie :

84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 294

Telefony do ZUS Wejherowo :

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987

Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

ZUS Wejherowo ubezpieczeniami obejmuje zarówno mieszkańców miast: Reda, Rumia i Wejherowo jak również gmin: Wejherowo, Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce oraz Szemud. Kierownik Inspektoratu bądź też wyznaczony przez niego Zastępca Kierownika Inspektoratu przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w dni robocze w godzinach pracy. Inspektorat ZUS w Wejherowie podlega pod Oddział  ZUS w Gdańsku

ZUS Wejherowo
ZUS w Wejherowie

Forum na temat ZUS w Wejherowie
[bbp-single-forum id=4796]

Podstawa rent i emerytur w ZUS Wejherowo dla pracujących za granicą

Szczególne uregulowanie w zakresie ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent oraz kapitału początkowego dotyczy osób ubezpieczonych w ZUS w Wejherowie , które były zatrudnione za granicą. W niektórych przypadkach istnieje możliwość przyjęcia wynagrodzenia „zastępczego”, a niekiedy przyjęcia do obliczenia podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych wynagrodzenia z okresu krótszego niż 10 kolejnych lat kalendarzowych.

Szczególne regulacje dotyczą ustalenia podstawy wymiaru dla pracowników skierowanych do pracy za granicą w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych.

W przypadku pracowników zatrudnionych za granicą począwszy od 1 stycznia 1991 r., a w przypadku pracowników zatrudnionych w b. NRD od 1 października 1991 r., do obliczenia podstawy wymiaru emerytury lub renty w ZUS Wejherowo

przyjmuje się kwoty, od których za te okresy została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne w kraju.

PIT

Powiązane artykuły