ZUS Tczew

ZUS Tczew

Adres do ZUS w Tczewie :

83-110 Tczew
ul. Jagiellońska 55

Telefony do ZUS Tczew :

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987

Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

ZUS Tczew ubezpieczeniami obejmuje zarówno mieszkańców miasta Tczew jak również gmin: Tczew, Gniew, Morzeszczyn, Pelplin a także Subkowy. Kierownik Inspektoratu bądź też wyznaczony przez niego Zastępca Kierownika Inspektoratu przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w dni robocze w godzinach pracy. Inspektorat ZUS w Tczewie podlega pod Oddział  ZUS w Gdańsku

ZUS Tczew
ZUS w Tczewie

Forum na temat ZUS w Tczewie
[bbp-single-forum id=4797]

Przychody uwzględnione w ustalaniu emerytur i rent ZUS Tczew

Sposób obliczania podstawy wymiaru emerytur i rent w ZUS w Tczewie jest określony w art. 15 ust. 4 ustawy emerytalnej, zgodnie z którym: oblicza się sumę kwot zarobków i kwot wskazanych w art. 15 ust. 3 ustawy (wymienione są poniżej) dla każdego roku kalendarzowego, wybranego przez zainteresowanego do ustalenia podstawy wymiaru jak też oblicza się stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonej za dany rok kalendarzowy, wyrażając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych części procentu oraz oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty.

Podstawa wymiaru emerytury i renty ustalanej przez ZUS Tczew w ostatecznym efekcie stanowi wynik pomnożenia wskaźnika wysokości tej podstawy przez kwotę bazową jednakże wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie może być ostatecznie wyższy niż 250% , a więc podstawa wymiaru nie może być wyższa niż 250% kwoty bazowej.

PIT

Powiązane artykuły