ZUS Kartuzy

ZUS Kartuzy

Adres do ZUS w Kartuzach :

83-300 Kartuzy
ul. Ceynowy 5

Telefony do ZUS Kartuzy :

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987

Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

ZUS Kartuzy ubezpiecza mieszkańców gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno a także Żukowo. Kierownik Inspektoratu lub wyznaczony przez niego Zastępca Kierownika Inspektoratu przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w dni robocze w godzinach pracy. Inspektorat ZUS w Kartuzach podlega pod Oddział  ZUS w Gdańsku

ZUS Kartuzy
ZUS w Kartuzach

Forum na temat ZUS w Kartuzach
[bbp-single-forum id=4806]

Działania ZUS Kartuzy na rzecz niepełnosprawnych

Jako główne priorytety ZUS Kartuzy w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych przyjmuje się: zapewnienie kompleksowej obsługi klientów niepełnosprawnych, prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie prewencji rentowej i wypadkowej, podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym zdobywania doświadczenia zawodowego w Zakładzie poprzez odbywanie praktyk studenckich oraz staży zawodowych

Na podstawie zawartego w 2008 r. Porozumienia o Współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji podjęto współpracę w zakresie: działań zmierzających do aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy (prowadzenie polityki równych szans, szkolenia dla osób niepełnosprawnych, szkolenia w zakresie tworzenia i zarządzania zespołem w którym członkami są osoby niepełnosprawne), pomoc w organizacji miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w oddziałach ZUS
szkoleń dla pracowników ZUS Kartuzy w tematyce: „wrażliwość na niepełnosprawność”, szkolenia i pomoc w dostosowaniu obiektów Zakładu dla potrzeb osób – klientów i pracowników – o różnych stopniach niepełnosprawności a także podejmowania inicjatyw, akcji i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych

PIT

Powiązane artykuły