Oskładkowanie umów o dzieło możliwe od 1 stycznia 2021 r.

Ponownie pojawiły się informację o chęci pełnego oskładkowania umów zlecenia oraz innych umów cywilnoprawnych. Składkom miałyby podlega również umowy o dzieło, które do tej pory były prawie całkowicie z tego zwolnione. Taka zmiana przyniosłaby z pewnością wzrost kosztów pracy dla pracodawcy.

Do końca 2020 roku nie zostało dużo czasu, a projektu nowej ustawy dotyczącej tych zmian nadal nie widać. Ponad to na czele resortu pracy stanął Jarosław Gowin. Jak wiadomo, Jarosław Gowin wcześniej był przeciwny oskładkowaniu umów cywilnoprawnych. Jakakolwiek decyzja nie zostanie podjęta przez rząd, od 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie zmiana art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.). Specjaliści twierdzą, że doprowadzi to do oskładkowania umów o dzieło tzw. “tylnymi drzwiami”, czyli bez obowiązku wpisywania ich do ustawowego katalogu tytułów podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Od nowego roku każdy płatnik składek i osoba fizyczna, która zleci dzieło, będzie zobowiązana do poinformowania o tym fakcie Zakład ubezpieczeń Społecznych w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Należy jednak pamiętać, że nie dotyczy to umów zawartych z własnym pracownikiem.

PIT

Powiązane artykuły