Jak oskładkowane są pakiety medyczne dla pracowników?

lekarz

Pracodawcy w ramach lepszej motywacji pracowników i zachęcenia ich do zatrudnienia się w danej firmie, mogą im oferować bezpłatne pakiety medyczne, które pozwalają na korzystanie z usług zdrowotnych przekraczających podstawową profilaktykę opieki, w wybranych placówkach. Czy od składek na takie pakiety pracodawca powinien odprowadzić normalne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na PIT?

Pakiety medyczne finansowane przez pracodawcę

Pakiety medyczne mogą być w całości finansowane dla pracowników przez pracodawcę. W takiej sytuacji będzie to traktowane w świetle obowiązujących przepisów jako nieodpłatne świadczenie, a pracodawca powinien odprowadzić od jego wartości składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS oraz podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

Pakiety medyczne częściowo finansowane przez pracodawcę

Bywa również, że pracownik w celu korzystania z pakietów medycznych musi część ich wartości sfinansować samodzielnie. Wartość świadczeń jedynie częściowo finansowanych przez pracodawcę będzie wyłączona tym samym z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Niemniej pracodawca powinien wiedzieć, że nic nie zmienia to w kwestii odprowadzania do fiskusa zaliczek na podatek dochodowy.

Rzeczowe świadczenia ze stosunku pracy

Niezależnie od tego, czy pakiety medyczne dla pracowników są w całości finansowane przez pracodawcę lub współfinansowane pracownikom, będą postrzegane na gruncie polskiego prawa za świadczenia rzeczowe ze stosunku pracy.

Pakiet medyczny może obejmować wyłącznie możliwość korzystania przez pracowników z usług lekarza medycyny pracy, w ramach obowiązkowej profilaktycznej opieki zdrowotnej. Wówczas pracownik korzysta z darmowych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. W takim przypadku koszty badań lekarskich będą zwolnione z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Są one zaliczane do świadczeń rzeczowych wynikających bezpośrednio z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy i rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów ujętych w Kodeksie pracy. Poniesione przez pracodawcę koszty takiego leczenia nie będą po stronie pracownika stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli jednak pakiet wykupiony przez pracodawcę upoważnia pracownika do korzystania z wszechstronnej oferty usług szeregu specjalistów, których profesja nie jest związana bezpośrednio z profilaktyczną opieką zdrowotną, to ich wartość jest włączona na podstawie przepisów rozporządzenia składkowego do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Będzie to miało miejsce nawet wtedy, gdy pracodawca tylko w części pokryje koszty dodatkowej opieki medycznej. Dzięki temu bowiem pracownik będzie mógł kupić takie usługi zdrowotne w cenie niższej, niż gdyby chciał je wykupywać na własną rękę. Należy uwzględnić wartość pakietu medycznego także w podstawie wymiaru składek na pozostałe ubezpieczenia.

PIT

Powiązane artykuły