Ile można dorobić, żeby nie stracić prawa do świadczenia?

emeryt

Uzyskując orzeczenie o niezdolności do pracy, pobierając rentę, nie tracisz możliwości do wykonywania pracy zarobkowej. Jeżeli jesteś osobą korzystającą ze świadczenia, możesz zatrudnić się w każdym miejscu. W całej tej sytuacji trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach.

emeryt

Decydując się na zatrudnienie podczas pobierania świadczenia rentowego należy pamiętać, że dodatkowe dochody mogą spowodować ograniczenie lub nawet zawieszenie wypłaty renty. Ile więc można dorobić, by utracić prawa do świadczenia? Limity określane są przez tzw. kwoty graniczne, publikowane co kwartał.

Jeśli chodzi o okres od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. wynoszą one:

– 3.820,60 zł – 70 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego;

– 7.095,40 zł – 130 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jeśli rencista osiągnie przychód w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia nie większą niż 24 % kwoty bazowej (obowiązującej przy ostatniej waloryzacji) dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 18% kwoty bazowej dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

W przypadku przekroczenia 130% przeciętnego wynagrodzenia prawo do renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy ulega całkowitemu zawieszeniu.

Przychód w przypadku zawieszenia lub ograniczenia renty rozumiany bardzo szeroko. Oznacza to, że przychodem będą nie tylko środki finansowe stanowiące wynagrodzenie za prace, ale także np. pobierane zasiłki.

PIT

Powiązane artykuły