Elektroniczne zwolnienia lekarskie ZUS E-ZLA

zwolnienie lekarskie

Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie ZUS E-ZLA pojawią się już 1 stycznia 2016 roku. Dzięki nim lekarz błyskawicznie „wypisze” nam zwolnienie, a pracodawca zobaczy je chwilę później u siebie na komputerze. Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik po tych udogodnieniach.

lekarka

Jak to działa?

Aplikacją pośredniczącą pomiędzy lekarzem a pracodawcą będzie PUEPlatforma Usług Elektronicznych ZUS. Aby elektroniczne zwolnienie mogło zostać wystawione, lekarz będzie musiał posiadać profil na PUE lub tzw. aplikację gabinetową, która będzie zintegrowana z PUE. Po drugiej stronie, pracodawca również będzie musiał posiadać konto na zusowskiej platformie, by móc odczytywać i przeglądać zwolnienia swoich pracowników w formie elektronicznej.

Założenie profilu PUE nie jest skomplikowane, w razie problemów pomocą służą pracownicy ZUS. Kontaktować można się poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej pod nr tel. 22 560 16 00, mailowo na adres cot@zus.pl, przez komunikator Skype (nazwa użytkownika: zus_centrum_obslugi_tel), czat na oficjalniej stronie ubezpieczyciela lub bezpośrednio u pracowników w oddziałach. Więcej informacji można znaleźć również w artykule Platforma Usług Elektronicznych ZUS – wszystko, co warto o niej wiedzieć.

Korzyści dla lekarzy

Wypisywanie zwolnienia będzie szybsze i prostsze niż do tej pory. Większość danych system wprowadzi do elektronicznego formularza sam, po wpisaniu numeru PESEL pacjenta. Lekarz będzie mógł m.in. podejrzeć wcześniejsze zwolnienia, również w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS, uzyska dostęp do danych pacjenta lub jego rodziny (jeżeli zwolnienie będzie wystawione na opiekę nad członkiem rodziny). System sprawdzi także automatycznie zgodność wystawianego zaświadczenia, zestawiając ze sobą daty wydania ostatniego zwolnienia, przepisy ustawy itp. Dodatkowo wysłanie pacjenta np. na rehabilitację będzie dużo prostsze, a system przypomni o tym lekarzowi również automatycznie.

Lekarz nie będzie musiał już przechowywać kopii wydanych zaświadczeń i udawać się do oddziału ZUS po bloczki ZUS ZLA, na których wypisuje się te dokumenty. Wszystkie e-zwolnienia zostaną przekazane do ZUS automatycznie. Dodatkową korzyścią będzie możliwość zdalnego wystawiania popularnych „L4” za pomocą urządzeń mobilnych w domu chorego.

Korzyści dla pracowników

Pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim, musieli do tej pory dostarczyć zwolnienie w terminie 7 dni do swojego pracodawcy lub, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki e-ZLA decyzja lekarza przekazywana jest automatycznie do pracodawcy i ZUS, nie ma potrzeby zgłaszania jej gdziekolwiek. Wyjątkiem są przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, osoby bezrobotne z prawem do zasiłku lub osoby, którym ZUS wypłaca świadczenia chorobowe. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku, na przykład przez Platformę Usług Elektronicznych.

Korzyści dla pracodawców

Pracodawca zobaczy zwolnienie wystawione swojemu pracownikowi przez lekarza już po chwili. Będzie mógł zobaczyć wszystkie wystawione na jego profilu zwolnienia pracowników, zobaczyć historię tych zwolnień oraz wyeksportować dane do pliku, który później będzie mógł np. wydrukować i zarchiwizować na własne potrzeby. Pracodawca, który ma wątpliwości co do zasadności wystawionego dokumentu, będzie mógł, poprzez profil PUE, zażądać kontroli takiego zaświadczenia przez ZUS.

Uwaga: przedsiębiorcy, który zatrudniają (rozliczają składki) więcej niż 5 pracowników, są zobligowani do założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS do końca 2015 roku.

Co dalej?

Papierowe bloczki ZUS ZLA nie znikną po nowym roku. Dalej będzie można uzyskać papierową wersję zwolnienia, np. w przypadku braku profilu PUE pracodawcy. Będzie możliwy też wydruk elektronicznej wersji zaświadczenia na życzenie pacjenta, gdy on lub jego pracodawca nie posiadają jeszcze konta w PUE. W tym przypadku lekarz będzie musiał poinformować swojego pacjenta o konieczności dostarczenia zwolnienia do pracodawcy lub ZUS w terminie do 7 dni. Po przekroczeniu tego okresu, świadczenia zostają obniżone o 25 procent do dnia dostarczenia dokumentu.

Ostatecznie papierowe zwolnienia odejdą do lamusa z końcem 2017 roku. Po tym okresie, wszystko odbywać się będzie drogą elektroniczną.

PIT

Powiązane artykuły