Dodatkowe zasiłki opiekuńcze

„Pieniędzy na dodatkowe zasiłki opiekuńcze nie zabraknie. Mamy zagwarantowane środki na to zadanie” – zapewniła w rozmowie z PAP szefowa ZUS prof. Gertruda Uścińska. Dodała również, że dodatkowe zasiłki opiekuńcze w kwocie ok. 1 mld zł objęły dotąd ponad 1,3 mln spraw.


Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ze względów na bezpieczeństwo, wszyscy uczniowie w Polsce, w tym także w klasach I-III, ponownie będą się uczyć zdalnie.


Rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdy zamknięte zostają żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.


Prezes ZUS zapewniła, że pieniędzy na zasiłki opiekuńcze nie zabraknie. – Mamy zagwarantowane środki na to zadanie. Korzystamy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz pozwala na uzupełnienie dodatkowych wydatków, w tym na zasiłki opiekuńcze – podkreśliła prof. Uścińska.


Zwróciła uwagę, że dodatkowe zasiłki opiekuńcze objęły ponad 1 mln 340 tys. spraw, na kwotę ok. 1 mld zł. – Należy jednak pamiętać, że nie tylko ZUS wypłaca dodatkowe zasiłki opiekuńcze, ale także pracodawcy. Oni kompensują te wydatki, pomniejszając odpowiednio należne składki – wyjaśniła szefowa ZUS.

Zaznaczyła, że Polska ma za sobą najdłuższy okres wsparcia rodziców, także patrząc z punktu widzenia polityki państw członkowskich UE. – To niespotykane rozwiązanie, żeby tak długo gwarantować zabezpieczenie materialne rodzicom – dodała prezes ZUS.


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest na opiekę nad dziećmi do 8 lat i na opiekę nad starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje on ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

PIT

Powiązane artykuły