Dodatkowe postojowe i zwolnienie ze składek ZUS – projekt rozporządzenia rozszerzającego Tarczę 6.0

W wyniku przedłużających się obostrzeń Tarcza 6.0 decyzją rządu zostanie rozszerzona. Rada Ministrów pracuje nad rozporządzeniem, które umożliwi przedsiębiorcom wnioskowanie o dalsze świadczenia, m.in. zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2020 i styczeń 2021 oraz postojowe. Pomoc dla przedsiębiorców zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

„Celem projektu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi” – czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Nowy projekt przewiduje zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r. lub za grudzień i styczeń 2021 r. dla płatników, którzy działają pod ściśle wyznaczonymi kodami PKD. Nim nowe przepisy wejdą w życie Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia składanie wniosku o odroczenie terminu płatności składek za styczeń 2021 r.

„Jeśli płatnik złożył lub złoży wniosek o odroczenie przed terminem płatności składek, w razie zawarcia umowy nie poniesie on żadnych kosztów związanych z ulgą. Ulga ta będzie udzielana bez opłaty prolongacyjnej” – powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska PAP.

Płatnik może również zdecydować się na opłacenie składki za grudzień lub styczeń w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za te miesiące. Wówczas opłacone składki zostaną mu zwrócone.

Poza zwolnieniem z opłacania składek ZUS będzie możliwe ponowne pobranie świadczenia postojowego. Będzie to możliwe w zależności od posiadanego kodu PKD oraz spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego.

PIT

Powiązane artykuły