Do kiedy należy płacić składki ZUS?

deklaracje

Podobnie jak urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa według przepisów, które jednoznacznie regulują okresy, w których należy opłacić składki. Dzień miesiąca, do którego należy uiścić kwotę za ubezpieczenie, zależny jest od kilku czynników.

deklaracje

Artykuł 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, reguluje dokładnie kwestie terminów, w których należy zapłacić składki. W tym samym czasie, oprócz opłat, płatnik zobowiązany jest przesłać deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne. Szczegóły poniżej:

  • do 10. dnia następnego miesiąca – składkę opłacają tylko osoby fizyczne, które opłacają składki wyłącznie za siebie. Przykładowo: za miesiąc luty, ubezpieczony będzie musiał przesłać dokumenty i opłacić składkę za ten okres do 10 marca.
  • do 5. dnia następnego miesiąca – składkę opłacają jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe. Analogicznie jak w powyższym przypadku, na przykład składkę za czerwiec, księgowość tych instytucji ma czas na rozliczenie z ZUS do 5 lipca.
  • do 20. dnia następnego miesiąca – składkę opłacają pozostali płatnicy. Podobnie jak w dwóch powyższych przypadkach, składkę za listopad zapłacimy do 20 grudnia.

Osobnym przypadkiem są ubezpieczenia twórców i artystów. Ci opłacają składki, przesyłają deklaracje rozliczeniowe oraz raporty miesięczne za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję.

W przypadku opóźnienia w płatnościach, grozi kara nawet do 5000 zł. ZUS uznaje datę wpływu środków na swoje konto, jako moment opłaty składek, warto więc zrobić przelew kilka dni wcześniej.

PIT

Powiązane artykuły