Zmiany w obsłudze zaległych płatności wobec ZUS

liczenie na kalkulatorze

Od 1 grudnia 2015 roku wchodzi w życie istotna zmiana w sposobie ustanawiania planu spłaty zaległych składek ZUS. Zmiany wpłyną pozytywnie sytuację firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i nie mogą sobie pozwolić na terminowe opłacanie świadczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

liczenie na kalkulatorze

Do tej pory, by mogło w ogóle dojść do odroczenia lub rozłożenia na raty zadłużenia wobec ZUS, pracodawca musiał opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne za swoich pracowników. Reszta płatności mogła zostać odsunięta w czasie lub rozłożona na dogodne raty. Pomimo tego, iż były to tylko dwa rodzaje składek na 14 możliwych, które pracodawca powinien opłacać, stanowiły one nawet do 60 procent długu, co odciążało finanse przedsiębiorstwa tylko w pewnym stopniu. Po zmianach nie ma już takiego obowiązku, przez co całość zadłużenia może zostać potraktowana ulgowo, a co za tym idzie, istnieje większa szansa na powrót zadłużonej firmy do rynkowego zdrowia.

Niestety dotarcie do etapu podpisywania umowy z Zakładem, która umożliwia rozłożenie długu na raty, nie jest łatwe. Należy pamiętać, że aby mogło dojść do zawarcia ugody z narodowym ubezpieczycielem, trzeba złożyć odpowiedni wniosek najpóźniej w dniu terminu płatności składki, której nie jesteśmy w stanie opłacić. Można to zrobić również za pośrednictwem poczty, decyduje wtedy data stempla pocztowego. Jest to o tyle istotne, iż ZUS nie rozpatruje wniosków wstecz, tzn. po terminie płatności składki.

Rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie oznacza, że nie zapłacimy odsetek za zwłokę. W takim przypadku zostanie naliczona nam tzw. opłata prolongacyjna, która na szczęście jest o połowę niższa od kwoty, którą musielibyśmy zapłacić we właściwych odsetkach. Według urzędników, nawet taka forma ukarania przedsiębiorcy za opóźnienie, mimo wszystko pozwoli jego firmie na sukcesywne wychodzenie z kłopotów.

Warto pamiętać, że zegar płatności zatrzymuje się dzień po złożeniu wniosku o tę pomoc. ZUS nie będzie więc prowadził egzekucji należności, a jeżeli już została ona wszczęta, Zakład zawiesi je po podpisaniu umowy.

PIT

Powiązane artykuły