Czy emerytura pomostowa jest dla Ciebie?

Sześć lat temu mocą ustawy z 19 grudnia powstały tzw. emerytury pomostowe. Jednak aby ją otrzymać należy spełnić określone warunki, jakie?

Emerytury pomostowe przysługują osobom, które pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały obowiązki służbowe o szczególnym charakterze. Ustawodawca ma tutaj na myśli stanowiska o podwyższonej szkodliwości dla zdrowia i o wyższej uciążliwości. W ustawie czytamy także, iż o emeryturę pomostową może ubiegać się pracownik, którego zatrudnienie wiązało się z wysoką sprawnością psychofizyczną ze względu na zagrożenie życia własnego bądź innych osób. Do pracowników mających szansę na emeryturę pomostową zalicza się m.in. górników, piekarzy, elektryków, dekarzy, ratowników ratownictwa chemicznego, kierowców autobusów i tramwajów itp.. Wykonywany zawód to jednak tylko jedna z cegieł złożonej piramidy wymagań.

Staż i wiek

Oprócz określonego zawodu kandydatem do emerytury pomostowej jest osoba pracująca w szczególnych warunkach co najmniej 15 lat i  urodzona po 31 grudnia 1948 roku. Ponadto, pracownik musi mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy, a o emeryturę może ubiegać się tylko w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Listę wymagań zamyka konieczność pracowania w pełnym wymiarze czasowym.

Skąd wypłaca się emerytury pomostowe?

Emerytury przyznawane pracującym w szczególnych warunkach wypłacane są z Funduszu Emerytur Pomostowych. Pracodawca musi opłacać składki na emerytury pomostowe, niezależnie od tego czy pracownik w przyszłości będzie się o nią ubiegał. Aby tego było mało, zatrudniający obligatoryjnie opłaca składki nawet jeśli osoba pracuje na niepełnym etacie.
Poniżej znajduje się szersza lista potencjalnych kandydatów do emerytur pomostowych.

Zawody o szczególnym charakterze to m.in.:

 • pilot,
 • instruktor,
 • kierowca autobusu,
 • tramwaju i pojazdów uprzywilejowanych.

W szczególnych warunkach pracują m.in.:

 • montażysta elektryk,
 • dekarz,
 • kombajnista,
 • kominiarz,
 • piekarz,
 • ratownik górski,
 • górnik.
PIT

Powiązane artykuły